top of page

הלשכה לטכנולוגיות מידע בישראל ומרכז מצוינות חדשנות, מסכמות מפגש מקצועי מיוחד המוקדש לפרופסור ניב אחיטוב בהגיעו לגבורות.

כנס השבחת ערכו של המידע כבסיס לחדשנות ארגונית

יום שלישי 05.09.23 מפגש מקוון ב- 15:00-16:30

האקדמית רמת גן, באולם 1, רחוב פנחס רוטנברג 87, רמת גן

ערכו הממשי של המידע במערכות המידע הארגוניות והשפעתו על התפתחות היכולת של הארגון להתחדש בתהליכי העבודה הפנימית ולחדש מוצרים ושירותים כלפי חוץ, נחקר לאורך קרוב ל 50 שנות פעילות מקצועית ואקדמית על ידי פרופ' אחיטוב. מחקר זה, יחד עם מחקרים רבים תרמו רבות להתפתחות טכנולוגיות המידע בישראל . במפגש התוודענו לחלק מתרומתו זו באמצעות הרצאות מקצועיות קצרות של בכירי המנהלים והחוקרים בתחומי טכנולוגיית המידע בישראל.

מצגות

שינויים בתפיסת ערך המידע

ניב אחיטוב

ניו-מדיה בחברה הערבית

ד''ר האמה אבו-קשק

על טכנולוגיות חכמות לגיבוש מודלים עסקיים חדשניים

Yoramרז הייפרמן

ניב לגבורות השבחת ערך בעידן הדיגיטלי

בעז רונן

Happy Birthday Niv Ahituv

דפנה רבן

מובילים דיגיטליים בעמותות

מוזמנים להצטרף אל אתרי תוכן של הלשכה כדי להישאר תמיד מעודכנים:

 

למתן חסות לאירועי הלשכה ניתן לפנות בטלפון: 03-9040997

או במייל: sheli@israel-it.org

כנס השבחת ערכו של המידע כבסיס לחדשנות ארגונית
bottom of page