top of page

 מרכז מצוינות | ביטחון והגנת המולדת

DEFENSE HLS

רקע כללי:

״העליונות הצבאית החדשה, היא עליונות ההיתוך - היא העליונות ההיברידית של השלם (הגדול מסך חלקיו) המורכב מעליונות אווירית, עליונות ימית ועליונות יבשתית, הרוכבות שלושתן על עליונות מודיעינית רוחבית, ואילו מכוננת הרב־ממדיות, היא העליונות הדיגיטלית העל־זרועית״

 

בדרך לעליונות דיגיטלית עוצרים בדלפי – בחינה מחודשת של מושג העליונות במאה ה – 21.
תא״ל עומר דגן ורס״ן (מיל׳) ליאור בר לב

https://www.idf.il/116986/

חברי וועדת ההיגוי:

 יו״ר המרכז: 
סא״ל (מיל׳) אהוד קאוף

סא״ל (מי״ל) אהוד קאוף

יו"ר מרכז מצוינות Defense& HLS

מנהל מגזר ביטחון בא.מ.ת מיחשוב

אירועי 2024:

מרץ /18

TBD

פרטים בקרוב
דצמבר /29

TBD

פרטים בקרוב
יולי /29

TBD

פרטים בקרוב
נובמבר /01

TBD

פרטים בקרוב

 מאירועי המרכז: 

רשימת מרכזי המצוינות הנוספים:

מטרה:

להוות קהילה של אנשי ה – ICT בישראל העוסקים בפתרונות לעולמות ה – DEFENSE וה – Homeland Security לאור המאפיינים והצרכים הייחודיים של מגזר זה. 

מטרות משנה של המרכז:

 • מסגרת לריענון ולשיתוף ידע מקצועי ופרויקטאלי (אתגרים, דילמות, מפות דרכים, סיפורי לקוח ועוד).

 • חשיפה והכרות אישית בין חברי הקהילה

 • קשר שוטף ורציף עם גורמי מערכת הביטחון והגנת המולדת וסיוע לגורמי המערכת בהכוונה לכיווני פתרונות בתחומים רלוונטיים

 • הרחבת החשיפה של פתרונות קיימים בעולמות הלא ביטחוניים לגורמי הביטחון במטרה לקצר זמני מענה ולהימנע מהמצאת הגלגל

 • בחינת הצורך בארגון קורסים והסמכות בתחומים ייעודיים לעולמות הביטחון – תקנים וסטנדרטים צבאיים, תהליכי עבודה וכו׳.

 • בחינת שיתופי פעולה בינלאומיים עם ארגונים מקבילים לסיוע לחברי הקהילה
   

תכנית פעולה להמשך:

 • הקמת המרכז ויצירת הקהילה – כולל מפגש השקה פיזי אטרקטיבי 

 • קיום כנסים, ימי עיון, סדנאות, מיטאפים ומפגשים ממוקדים בתחומי ידע מקצועיים רלוונטיים לעולמות הביטחון והגנת המולדת

 • ארגון מפגשי שולחן עגול בין מובילי ה – ICT בארגוני ה – Defense & HLS 

 • קיום ביקורים באתרי גופי ה – Defense & HLS החברים במרכז והצגת/הדגמת יכולות

 • שיתופי פעולה מקצועיים עם מרכזי המצוינות המקבילים בלשכה בתחומי מומחיותם

 • הובלת מסלול בטחוני בכנס השנתי של הלשכה

 • הובלת מסלול טכנולוגיות מידע בכנס UVID 2021 לכלים בלתי מאוישים

 

נושאי תוכן מרכזיים 

 • מוביליטי (כולל 5G)

 • Data Analytics \ AI \ ML

 • כלים בלתי מאוישים

 • Cloud

 • טרנספורמציה דיגיטלית

 • סייבר

bottom of page