top of page

 פורומים ומועדונים | נשים בטכנולוגיה

פרטים בקרוב...
יש למה לצפות

אירועים אחרונים שהתקיימו בפורום

14.03.23

בין איום להזדמנות – טכנולוגיה במוזיאונים

15.06.21

פורום נשים בטכנולוגיה - כשטכנולוגיה ואומנות נפגשות

רשימת הפורומים והמועדונים:

bottom of page