אודות | ניהול הלשכה

ניהול הלשכה:

 

מנכ"ל הלשכה מתמנה ע"י הנשיאות ומופקד על ביצוע העבודה הארגונית והמנהלית של הלשכה.

עו"ד בועז שפריר

סמנכ"ל תפעול

ג'נה גורן

מנהלת אירועים

יורם אלדר - מנכ"ל

יורם אלדר - מנכ"ל

בנוסף פועלים לצד המנכ"ל:

  • עו"ד גדעון פישר - יועץ משפטי

  • עו"ד רם תורן -  יועץ משפטי