top of page

אודות | נשיאות

נשיאות:

הלשכה היא עמותה הפועלת באמצעות נשיאות בת 18 חברים הנבחרים אחת לשלוש שנים.
מבין חברי הנשיאות מתמנים יו"ר הנהלת הלשכה וסגנו.

חברי נשיאות הלשכה 2021-2023

הבחירות האחרונות לנשיאות:

בחודש מרץ 2021 התקיימו הבחירות לנשיאות הלשכה:

- גלריית המועמדים המלאה 

bottom of page