top of page

אודות | נשיאות

נשיאות:

הלשכה היא עמותה הפועלת באמצעות נשיאות בת 18 חברים (מתנדבים) הנבחרים אחת לשלוש שנים.
מבין חברי הנשיאות מתמנים יו"ר הנהלת הלשכה וסגנו.

חברי נשיאות הלשכה 2021-2024

הבחירות האחרונות לנשיאות:

בחודש מרץ 2021 התקיימו הבחירות לנשיאות הלשכה:

- גלריית המועמדים המלאה 

- תוצאות הבחירות המלאות

bottom of page