top of page

מרכז מצוינות | IIoT - Industry 4.0

התחרות הגוברת מחד והצורך בהורדת מחירים הדורשת הקטנת עלויות תפעוליות מאידך, מחייבת את המפעלים לבצע טרנספורמציה דיגיטלית בתהליכי הייצור. הטמעת מתודולוגיות חדשניות, שימוש בטכנולוגיות IoT ועננים ועבודת צוות אמיתית בין גופי ה-IT וה-OT במפעל, תוך שימת דגש לנושא אבטחת המידע, יאפשרו למפעלים לשרוד בעולם התחרותי. מפעל שלא יטמיע מתודולוגיות של חדשנות בתהליכי הייצור ובשאר התהליכים הארגוניים, יתקשה לשרוד את התהליכים הגלובליים המתרחשים סביבנו.

חזון מרכז המצוינות:

 

להעשיר, להעצים ולטפח מומחי ידע בתכנון, יישום ושימוש אפקטיבי של פתרונות IIoT - Industry 4.0 חדשניים המייצרים תובנות וערך עסקי משמעותי, תחת כלים, מתודולוגיות וסטנדרטים, באמצעות קהילה מקצועית, רחבה ומעורבת.

 

ארגונים רבים עומדים בפני הצורך בהקטנת עלויות ייצור ואספקת התוצרים בקבועי זמן קצרים, דבר המחייב את המנכ"לים ומנהלים בכירים של מפעלי הייצור לחשיבה אחרת.

Industry 4.0 הינה תפיסה ארגונית חדשה לניהול מפעל באופן חכם ומודרני, המאפשרת פתרון אתגרים עסקיים קריטיים. מימוש "תעשייה 4.0" המבוססת על יכולות תקשורת וממשקים, עם יכולות הגנת סייבר מובנות בכל רכיב הינה אחד הפתרונות המקובלים כיום לנושא.

המורכבות בהפיכת המפעל למפעל חכם נובעת מהצורך לבצע אינטגרציה אנכית בתוך המפעל, בין מערכות ה-IT ומערכות ה-OT וכן מהצורך לבצע אינטגרציה אנכית בין המפעל לספקיו וללקוחותיו.

 יו״ר הפורום:
אילן אלתר

דוד בן טולילה

מנכ"ל AlterNet - מומחה IoT & IIoT - Industry 4.0התמחות: IIoT כמנוף עסקי לטרנספורמציה דיגיטלית

 מאירועי המרכז: 

רשימת מרכזי המצוינות הנוספים:

מוקדי ידע במרכז המצוינות:

אירועי 2024:

פברואר /11

יישומי מציאות רבודה לתעשייה חכמה

נובמבר /11

הטמעת תעשייה 4.0 והשפעתו על המשאב האנושי

פרטים בקרוב
אפריל /16

סיור במפעל אמרז

אוגוסט /11

יישומי תעשייה חכמה במפעלים - דוגמאות מהשטח

פרטים בקרוב

מטרה:

לקדם את העשייה, המקצוענות, שיתוף הידע והסטנדרטיזציה בתחום תעשייה 4.0 בישראל.

 

מטרות משנה של המרכז:

 • הקמת קהילה מקצועית חיה ותוססת בתחום תעשייה 4.0

 • גיבוש המלצות לדרך מימוש תעשייה 4.0 במפעלי ייצור ומימוש ההמלצות במפעלים

 • גיבוש הסמכות למובילי תעשיה 4.0 בארגונים תוך ביצוע תהליך מתמשך של שיפור המקצוענות

 • יצירת חיבור ושפה משותפת בין אנשי ה-IT ואנשי ה-OT של המפעל

 • קידום החדשנות וההתייעלות התפעולית של מפעלי הייצור

 • הפקה וארגון של כנסים מקצועיים בתחום

 • הפרייה הדדית של הדרך בה מומשו פתרונות לרצפות ייצור חכמות במפעלי ייצור שונים

 • קרקע פורייה לשיתופי פעולה הדוקים בין מפעלי ייצור לבין חברות סטרטאפ המפתחות פתרונות חדשניים לשיפור תהליכי ייצור והקטנת עלויות תפעוליות

 • שילוב בין מומחים בתחום: מהתעשייה, מהאקדמיה, מומחי תוכן וספקי פתרונות

 

תכנית פעולה להמשך:

 • כנסים מקצועיים

 • סיורים במפעלים בארץ ובעולם

 • שולחנות עגולים

 • News Letters

 • גיבוי מתודולוגיה למימוש תעשייה 4.0 במפעלי ייצור

 • קורסים והסמכות

 • האקתונים

bottom of page