!-- Google Tag Manager -->

פורומים ומועדונים

מרכזי המצוינות הן מסגרות מקצועיות של חברים העוסקים או מתעניינים בתחום מקצועי מסוים. הן מהוות קבוצות עניין מקצועיות המאפשרות התמקדות בקורסים, ימי עיון והרצאות המוצאות לחברים. המסגרות מאפשרות לחברים קידום והסמכה שמתאימים ליכולותיהם, כישוריהם, השכלתם וניסיונם.

 

לכל מסגרת כזאת יש קריטריונים משלה להכשרה אקדמית או מקצועית נדרשת להסמכה, הנקבעים על ידי הוועדות המקצועיות שלה.

 

כל חבר בלשכה יוכל להיות חבר במספר תחומי ידע.

 

כיום פועלים בלשכה מספר תחומי ידע הכוללים את : מנתחי המערכות, מומחי תשתיות, פורום מנמ"רים בממשלה, פורום מובילים דיגיטליים.

 

הפוטנציאל להרחבת תחומי הידע הוא מגוון וכולל אבטחת מידע וסייבר, את כל אנשי "מחזור החיים" בפיתוח של מערכות מידע דיגטליות: תכניתנים, מפתחים, מעצבים, מיישמים, בודקים, מומחי BI ואנליטיקה  , ארכיטקטים ו CTO, מנהלי פרויקטים, יועצים, מנהלי שירות ותמיכה ועוד.

כל הזכויות שמורות 2017 | עיצוב גרפי: יפעת מאירי גוריון

הלשכה לטכנולוגיות המידע

טלפון 03-9040997
פקס:  03-9040998

מייל: info@israel-it.org

מועצה איזורית דרום השרון