top of page

פורומים ומועדונים

המועדונים והפורומים שלנו מהווים מסגרות סגורות המיועדות לאוכלוסיות נבחרות ייעודיות, והצירוף אליהם נעשה באמצעות פניה אישית. אלו יכולים להיות נבחרת של בכירי ה-IT בישראל, או מנהלי תשתיות IT בישראל, המנמ"רים ובכירי התקשוב ההממשלתי/ציבורי, ה- CISO-ים בארגונים המובילים במשק וכד'.

  • המועדונים והפורומים מהווים קהילות אקסקלוסיביות ובמה לשיח פורה ומעשיר עבור החברים וכן פלטפורמה פתוחה לשיתוף ידע לקהילה לומדת של אנשי טכנולוגיה, עסקים וקובעי מדיניות, ללמידה  משותפת והתעדכנות מקצועית.
     

  • פעילות הפורומים והמועדונים מהווה מקור להשראה והעשרה מקצועית, ניהולית, חברתית ותרבותית ולהפריה הדדית בין החברים, ומושתת על מפגשים שיכללו נטוורקינג, שיחות והרצאות של אישים בכירים, קבוצות דיון, קהילה דיגיטלית סגורה להתייעצויות, שיתוף ושיח, ועוד.
     

  • לכל פורום ומועדון יש זיקה מקצועית חזקה ושוטפת לגופים מהם מגיעים חבריו והם מהווים ערך מוסף משמעותי בעשיה היומיומית.
     

  • החברות במועדונים ובפורומים יכולה להיות אישית או כחלק מחברות ארגונית.

bottom of page