top of page
באנר ראשי עמוד ועידת לשכה 2022-100.jpg

קליפ הועידה

תכני המליאה

תמונות הועידה

אוגדן הפרוייקטים המצטיינים 2022

עולמם הסודי של ההאקרים וטקס הכרזת הזוכים בתחרות הפרויקטים  המצטיינים ע"ש פיני מתיא

תעודות
פרויקטים מצטיינים 
2022

”פרס החדשנות'' לארגונים לשנת 2022

אות מוביל ה-DATA המצטיין של ישראל לשנת 2022

פרס מנהל תשתיות
מצטיין לשנת 2022

פרס מנמ״ר
מצטיין לשנת 2022

ועידת ישראל לטכנולוגיות המידע 2022 - בתקשורת

ועידת ישראל לטכנולוגיות המידע 2022 - ברשתות

מגזין סיכום הוועידה

גליון חגיגי של דה מרקר והלשכה לרגל ועידת ישראל לטכנולוגיות המידע 2022

טיפים ללמידה של מומחי הידע – מסלול טכנולוגיות חדשניות בלמידה ונגישות דיגיטלית

bottom of page