!-- Google Tag Manager -->
 

אודות

חזון הלשכה

 
ה"לשכה לטכנולוגית המידע בישראל"
The Israeli Chamber of Information Technology" "  היא עמותה ציבורית המאגדת, מפתחת ומייצגת את כל אנשי טכנולוגיות המידע והתקשוב בישראל, במטרה לייצר ערך חברתי, ארגוני ועסקי, ולהוות בית מקצועי יציב לקידום חבריו. 

הלשכה פועלת לשימור ושיפור הכשירות המקצועית, המעמד וההכרה הציבוריים והמקצועיים של חבריה, על בסיס הסינרגיה והיתרונות לגודל, הגלומים ברשת הקשר המקצועי והחברתי בין חבריה.
הלשכה רואה את ייעודה גם בקשר ובאחריות כלפי כל תעשיית התקשוב והטכנולוגיה העילית והעוסקים בה במדינת ישראל; בתעשייה, בשירותים, בשרות הממשלתי והציבורי, ברשויות הציבוריות ובכוחות הביטחון, וכן בקרב הציבור, החברה והמדינה בישראל.
 
הלשכה בחרה להנציח בשמה את זכרו של מר שלמה טירן ז"ל מחלוצי המחשוב במדינת ישראל.
המשמעות העיקרית של החזון הוא ביצירת קורת גג אחת לכל הקהילה המקצועית המגוונת העוסקת בטכנולוגיות המידע: מנתחי מערכות, אנשי פיתוח, תשתיות תקשוב, אבטחת מידע, אבטחת איכות, מומחי ניתוח נתונים ועוד רבים אחרים, המהווים מארג שלם של מקצועיות וידע.

צרו עימנו קשר

 

 

טל': 03-9040997

פקס: 03-9040998

מייל: info@israel-it.org