top of page

אודות

חזון הלשכה


הלשכה פועלת לקידום הכלכלה והחברה בישראל באמצעות יכולות טכנולוגיות המידע והדיגיטל, ומהווה את הבית המקצועי לקהילת ההייטק בישראל.
 
הלשכה הינה עמותה ציבורית (מלכ"ר) הפועלת לטובת רווחת המשק וקהילת טכנולוגיות המידע וההייטק, מתבססת בעיקרה על פעילות מתנדבים.
הלשכה בחרה להנציח בשמה את זכרו של שלמה טירן ז"ל, מחלוצי המחשוב במדינת ישראל.

יעדים 

למימוש החזון והייעוד הלשכה פועלת במישורים הבאים:
 
// קידום הכלכלה והחברה באמצעות טכנולוגיות המידע והדיגיטל // 
שאיפה להשתתפות פעילה במוקדי קבלת החלטות – השתתפות בתוכניות לאומיות בועדות במשרדי ממשלה ובינמשרדיות, ועדות ציבוריות וועדות הכנסת, בתחומי הטכנולוגיה, ושילובה בהיבטים כלכליים וחברתיים (הרחבת מעגל התעסוקה בהייטק בישראל, הרחבת הפעילות הטכנולוגית בפריפריה, הטמעת לימודי טכנולוגיה מגיל צעיר במערכות החינוך, רגולציות והקלות רגולציה, שילוב מגזרים וכיו"ב).
 

יצירת השפעה על סדר יום טכנולוגי-כלכלי-חברתי, הבעת עמדות בנושאים מסוקרים, פרסום מאמרים, חוות דעת וגילויי דעת.
 
// הבית המקצועי של ההייטק בישראל //
ניהול ותפעול של מרכזי המצוינות הקיימים והרחבה עם הקמת מרכזים חדשים - קהילות מקצועיות פעילות במרכזי המצוינות וחיבור נרחב של מנהלים ואנשי מקצוע לקהילות ורתימתם לפעילות אקטיבית בהן.
 

הרחבת מעגל החברים מכלל מגזרי המשק – גופי Enterprise, חברות SMB, חברות הייטק וסטארטאפים.
 
הרחבת מגוון והיקף ההסמכות – בנייה ויישום של תכניות הסמכה למקצועות השונים בעולם טכנולוגיות המידע, בנוסף להסמכה הקיימת של ניתוח מערכות (Data Science, סיייבר, תשתיות, devOps וכיו"ב), עם מדרגי הסמכה על בסיס תוכניות לימוד וניסיון, תוך אישור גורמי הכשרה (אוניברסיטאות, מכללות, חברות הדרכה).

bottom of page