top of page

 מרכז מצוינות | Digital Health

אנו נמצאים כיום בתקופה מרתקת של פריצות דרך משמעותיות בעולם הבריאות הדיגיטלית בתחומי העריכה וההנדסה הגנטית, הרפואה מרחוק, טכנולוגיות הדימות הרפואי, שילוב של בינה מלאכותית (AI),  בתחום האבחון הרפואי, בתחום הרובוטיקה הרפואית, בתחום הרפואה המדייקת ובתחומים רבים נוספים.

חלק גדול מפריצות הדרך העולמיות בעולם הבריאות הדיגיטלית מובלות על ידי הרוח הישראלית אשר מאופיינת ביוזמה, חדשנות, תעוזה וחשיבה מחוץ לקופסא.

מרכז המצוינות בתחום הבריאות הדיגיטלית יאפשר לסטארט אפים, יזמים, משקיעים, מדענים וחוקרים, מהנדסים ,ספקים, גופי בריאות בארץ (משרד הבריאות, בתי החולים, קופות החולים , בתי האבות, האקדמיה בעולם הבריאות הדיגיטלית, ועוד) להציג את היכולות הנ"ל ואת הפערים הנדרשים על מנת להביאם למיצוי מיטבי.

הקורונה הדגישה את הצורך בשינוי פרדיגמות ושילוב של טכנולוגיות דיגיטליות להתמודדות עם בעיות בריאות ואתגרים בעולם הבריאות.


פיתוחים בתחום הבריאות הדיגיטלית שיפרו וממשיכים לשפר את היעילות של שירותי הבריאות בקהילה, בארגוני בריאות, בתי חולים ובתי אבות בתחומים הבאים:

  • רפואה מותאמת אישית ומדויקת יותר

  • שיפור יכולות האבחון, הטיפול והמעקב 

  • מתן כלים טכנולוגיים חדשניים

 יו״ר המרכז: 

חברי ועדת ההיגוי