top of page

מרכזי מצוינות ופורומים

בלשכה פועלים מרכזי מצוינות - centers of excellence, מועדונים ופורומים מקצועיים המהווים "קהילות מקצועיות" בתחומי הידע השונים, ומהווים פלטפורמה מקצועית וחברתית לאלפי חברים. מרכזי המצוינות, המועדונים והפורומים מובלים ע"י מומחים ואנשי מקצוע מהשורה הראשונה והמאפשרים התמקדות בקורסים, ימי עיון והרצאות המוצאות לחברים. המסגרות מאפשרות לחברים קידום והסמכה שמתאימים ליכולותיהם, כישוריהם, השכלתם וניסיונם.

 

לכל מסגרת כזאת יש קריטריונים משלה להכשרה אקדמית או מקצועית נדרשת להסמכה, הנקבעים על ידי הוועדות המקצועיות שלה.

 

כל חבר בלשכה יוכל להיות חבר במספר תחומי ידע.

 

כיום פועלים בלשכה מספר מרכזי מצוינות העוסקים במגוון תחומי ידע ונושאים.

 הזדרזו להירשם כפעילים בלשכה לטכנולוגיות המידע

נא השיבו במייל למזכירות, info@israel-it.org

 

או בטלפון: 03-9040997

לטובת קביעת מעורבותכם.

WE WANT YOU!

bottom of page