!-- Google Tag Manager -->

אירועים

הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל מעניקה לחבריה השתתפות ללא עלות בפעילויות שונות של הלשכה- Meet Ups, מפגשי טכנולוגיה על הבר, בירה ונסבירה, השתתפות בהשתלמויות ובקורסים בחינם או בעלות מופחתת, הנחה בדמי ההשתתפות בכנס המקצועי השנתי של הלשכה- כנס הפסגה הדיגיטלית ועוד.

כל הזכויות שמורות 2017 | עיצוב גרפי: יפעת מאירי גוריון

הלשכה לטכנולוגיות המידע

טלפון 03-9040997
פקס:  03-9040998

מייל: info@israel-it.org

מועצה איזורית דרום השרון