top of page
Young Lawyer

הסמכות

הלשכה לטכנולוגיות המידע שמה לה למטרה לקבוע סטנדרטים גבוהים בתחומים הטכנולוגים ואשר, בין היתר, יהיו רלוונטיים עבור גופים המעסיקים עובדים בתחומים הרלוונטיים.

לצורך כך פועלת ועדת הסמכות בראשותו של פרופ' ניב אחיטוב ואשר חברים בה, בין היתר:

 • אלי פרנק, יו"ר הלשכה.

 • רז הייפרמן, יו"ר הוועדה המקצועית בלשכה.

 • שי גרשון, יו"ר מרכז מצויינות נגישות דיגיטלית.

 • הילל קוברובסקי, יו"ר מרכז מצויינות סייבר.

 • דויד בן טולילה, סגן יו"ר הלשכה, יו"ר משותף מרכז מצויינות תשתיות ענן ומועדון מנהלי התשתיות IMF.

 • כרמלה אבנר, חברת נשיאות הלשכה.

 • מומחים מקצועיים בהתאם להסמכה.

 

אנו מפעילים 2 מסלולי הסמכות:

 • הסמכה אישית 

 • הסמכה למוסדות

הסמכה אישית מיועדת לכל מי שעמוד בקריטריונים ויכול לקבל את תעודת ההסמכה עם הצטרפותו ללשכה כחבר ובמקביל לכלל החברי הלשכה יכולים להגיש בקשה להסמכה אישית מקצועית בתחומים המוכרים ע"י הלשכה.  לצורך הגשת בקשה להסמכה אישית נדרש לעמוד בתנאי הסף שנקבעו ע"י ועדת ההסמכה ואשר מורכבים מרזומה אקדמי או ניסיון מקצועי.

הסמכה למוסדות מוענקת למוסדות אקדמיים, מכללות ומרכזי הכשרה מקצועית עבור בוגרים במסלולים המוכרים. הלשכה מכירה במסלול והמוסד מקבל תעודה שהמוסד והמסלול הספציפי מוכרים ע"י הלשכה. מסיימי המסלול יקבלו גם תעודת הסמכה אישית מטעם הלשכה.

 

ועדת ההסמכות של הלשכה הכירה ב- 5 תחומים וב- 4 רמות הסמכה בכול תחום.

 1. ניתוח מערכות.

 2. Data Analyst

 3. טכנולוגיות למידה

 4. בלוקצ'יין

 5. מנמ"רים

לכל אחת מההסמכות יש 4 דרגות:

 1. מורשה

 2. מוסמך

 3. מומחה

 4. בכיר

מעונינים בפרטים נוספים?
צרו עימנו קשר

המעוניינים בפרטים נוספים או בהבהרות נוספות בענייני ההסמכות ומוסדות המעוניינים לעבור תהליך הסמכה או לקבל פרטים לגביו, יוכלו לפנות למנהלת ההדרכה בלשכה,

 
03-9040997


boaz@israel-it.org

תנאי סף

רמת הסמכה

הכשרה בבי"ס מקצועי שאינו אקדמאי, בהיקף של מינימום 100 ש"ל

או

מעל שלוש ניסיון בתחום

1/ מורשה

תואר אקדמאי ראשון בתחום ההסמכה

או

מעל חמש שנות ניסיון בתחום

2/ מוסמך

תואר שני בתחום ההסמכה

או

מעל שבע שנות ניסיון בתחום

3/ מומחה

תואר שלישי בתחום ההסמכה

או

מעל תשע שנות ניסיון בתחום

4/ בכיר

 • ההסמכה היא לתקופה של שנה ומתחדשת בעת חידוש החברות האישית.​

 • בשנת 2023 תכנסנה לתוקף הסמכות נוספות במקצועות נוספים.

בקשה להסמכה

על מנת לקבל הסמכה עליכם לפעול בשני שלבים, לפנות ללשכה באמצעות הטופס להלן, לפרט את הניסיון ולצרף את המסמכים הנדרשים

← שלב ראשון:

הורידו את הקובץ המצורף ומלאו אותו

← שלב שני:

מלאו את הטופס וצרפו את הקובץ המלא + חתימה:

הטופס נשלח בהצלחה

להעלאת קובץ
bottom of page