Young Lawyer

הסמכות

חברי הלשכה יכולים להגיש בקשה לקבלת הסמכה מקצועית מוכרת, בתשלום נוסף, לכל אחד ממקצועות טכנולוגיות המידע בהתאם לתחומי הידע הפועלים בלשכה.
בשלב הנוכחי ההסמכה ניתנת בתחום הידע של ניתוח מערכות מידע בלבד בשתי רמות:

 

  1. מנתח מערכות מתמחה  - ניתנת לכל מי שסיים לימודים באחת האוניברסיטאות, המכללות או המוסדות שתוכנית הלימודים שלהן הוכרה ע"י הלשכה.

  2. מנתח מערכות מוסמך – יוכר אם בנוסף לכל הנ"ל יציג בפני הלשכה גם ניסיון מצטבר מעשי בניתוח מערכות או בפרויקטים של מערכות מידע.

 

ההסמכה היא לתקופה של שנה ומתחדשת בעת חידוש החברות האישית.

 

בשנת 2021 תכנסנה לתוקף הסמכות נוספות במקצועות נוספים.

מעונינים בפרטים נוספים?

צרו עימנו קשר

 

 

המעוניינים בפרטים נוספים או בהבהרות נוספות בענייני ההסמכות ומוסדות המעוניינים לעבור תהליך הסמכה או לקבל פרטים לגביו, יוכלו לפנות למנהלת ההדרכה בלשכה,

 

 

03-9040997

boaz@israel-it.org