top of page
Deloitte logo
לוגו הלשכה לטכנולוגיות המידע

exclusivIT

מועדון המנהלים exclusivIT של הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל ו- Deloitte הינו מועדון יוקרתי סגור עבור קבוצה נבחרת של בכירי ה-IT בישראל.

המועדון יהווה קהילת מנהלים אקסקלוסיבית ובמה לשיח פורה ומעשיר למנמ"רים / מנהלי טכנולוגיות בחברות וארגונים מובילים, מנכ"לי חברות IT בולטות ודיקאני פקולטות ומנהלי מחלקות רלוונטיות באקדמיה.

פעילות המועדון תהווה מקור להשראה והעשרה מקצועית, ניהולית, חברתית ותרבותית ולהפריה הדדית בין חבריו, ותושתת על מפגשים שיכללו נטוורקינג, שיחות והרצאות של אישים בכירים, קבוצות דיון, קהילה דיגיטלית סגורה להתייעצויות, שיתוף ושיח, ועוד.

קהל יעד:
 
המועדון הוא סגור ומיועד לקבוצות האנשים הבאות:
 

  • סמנכ"לי טכנולוגיות / טכנולוגיות מידע / מערכות מידע / תקשוב, מנמ"רים בכירים, בחברות וארגונים מרכזיים.  

  • מנכ"לים של חברות IT גדולות מובילות במשק.  

  • דיקאני פקולטות ומנהלי מחלקות / חוגים / תוכניות בתחומים רלוונטיים (ניהול, תעשיה וניהול, טכנולוגיות מידע, מערכות מידע, מדעי המחשב, הנדסת תוכנה וכד')


דמי חבר וחברות במועדון:

  • חברות וארגונים שהצטרפו ללשכה ב – "חברות תאגידית לארגונים", ברמת "זהב" זכאים למקום אחד במועדון ללא תשלום נוסף (הסמנכ"ל / מנמ"ר), וברמת "פלטינום" לשני מקומות (בכיר נוסף המדווח לסמנכ"ל). במקרה שאין חברות תאגידית, ניתן להצטרף כנגד דמי חבר במועדון (*).

  •  חברות IT שהצטרפו ללשכה ב – "חברות תאגידית לספקים", ברמת "זהב" זכאים למקום אחד במועדון ללא תשלום נוסף (המנכ"ל), וברמת "פלטינום" לשני מקומות (משנה למנכ"ל, או בכיר המדווח למנכ"ל).

  • פקולטות / מחלקות אקדמיות שהצטרפו ללשכה ב – "חברות תאגידית" לאקדמיות", ברמת "זהב", זכאים למקום אחד ללא תשלום נוסף (דיקאן / מנהל מחלקה), וברמת "פלטינום" לשני מקומות (בכיר נוסף). במקרה שאין חברות תאגידית, ניתן להצטרף כנגד דמי חבר במועדון (*)


* דמי חבר אישיים במועדון: 1600 ₪ בשנה. תשלום זה מעניק גם "חברות אישית בלשכה"

פעילות בדיגיטל

קבוצה סגורה של חברי במועדון בלבד שתשתמש להעברה ושיתוף ידע, דיונים ממוקדים, התייעצויות ועוד. רז הייפרמן מנהל הזירה הדיגיטלית, ייצוק תכנים וינווט את הדיונים בקבוצה.
להצטרפות לזירה הדיגיטלית: (לחברי המועדון בלבד)

לוגו exclusivTI
לחברות במועדון
נא מלאו את הפרטים

הפעילות במועדון

יוענק ב - ITech Excellence Day

מפגשים פיזיים בשנה 
קהילה מקצועית דיגיטלית סגורה לחברי המועדון לטובת התייעצויות, הכרות, סיוע הדדי, נטוורקינג ועוד

מועדי מפגשים לשנת 2024:

/11

מרץ

מפגש העשרה / השראה

/07

אפריל

ועידת ישאל לטכנולוגיות המידע + ארוחת בוקר בכירים

/18

יוני

"יוצאים לאור" מפגש OTD

/17

ספטמבר

סודות מהמרתף סיור מנהרות וארוחת ערב בוויסקי בר

/11

נובמבר

שיח מנכ”לים ארוח מנכ”ל בכיר

/22

ינואר

עולם ישן – חדש – חכם סיור בחברה מארחת והרצאה עסקית

* תוכנית מפורטת ומלאה של כל המפגשים (נושאי ההרצאות ושמות המרצים) יישלחו לפני כל מפגש.

למועדון הוקמה "נשיאות המועדון", כאשר החברים בנשיאות הם מנמ"רים, מנכ"לים ואנשי אקדמיה בכירים במשק הישראלי, אשר יתכנסו מס' פעמים בשנה וייקחו חלק בגיבוש התכנים והפעילות לאור האתגרים והמגמות שהם מזהים בגזרות השונות שהם מנהלים

 

חברי נשיאות מועדון exclusivIT:

bottom of page