top of page

סיכומי אירועים | 2017-2024

נגישות דיגיטלית
28.03.24

נגישות דיגיטלית כמנוף כלכלי: הנגשת מסמכים

מרכז מצוינות נגישות דיגיטלית של הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל מסכם מפגש נוסף. במהלך המפגש למדנו אל תקנות הנגשת מסמכים, דיברנו על התקן וקיבלנו טיפים למימוש ולסיום הוצג לנו העתיד של הנגשת מסמכים.

אירועי לשכה
26.03.24

ITech Excellence Day - כשבינה מלאכותית פוגשת הצטיינות אנושית

טכנולוגיה והגיל השלישי
20.03.24

אוריינות דיגיטלית לגיל השלישי – מפגש השקה

כ- 120 משתתפות ומשתתפים לקחו חלק במפגש בו הצגנו את מרכז המצוינות החדש על מטרותיו ופעילותו המתוכננת לשנה הקרבה, שמענו על המיזם ההתנדבותי לחיזוק העורף, למדנו על האתגרים והצגנו פתרונות טכנולוגיים עבור הגיל השלישי.

פורום מנמ״רים ותקשוב ממשלתי
18.03.24

מפגש #1 לשנת 2024 של פורום המנמ"רים הממשלתי-ציבורי

QA - בדיקת תוכנה
14.03.24

יישומי בדיקות תוכנה בעידן ה- AI

למעלה מ- 300 משתתפות ומשתתפים לקחו חלק במפגש בו למדנו כיצד עידן ה- AI משפיע על יישומי בדיקות התוכנה.

CISO
13.03.24

ZERO TRUST – מחזון למציאות

מועדון ה CISO-ים המוביל בישראל נפגש כדי ללמוד על מגמות ותהליכים עכשוויים באמצעותם יתאפשר למזער את הסיכון למערכות הארגון, וגם ליהנות ממפגש חברתי/מקצועי עם דובדבן אמיתי בקצה...

data innovation
12.03.24

פתרונות וניהול נתונים בזמן חירום

כ- 150 משתתפות ומשתתפים לקחו חלק במפגש בו שמענו על פתרונות מבוססי דאטה לתמיכה בשירותי הבריאות בעת מלחמה, ראינו פתרונות DATA & AI שהופעלו בחמ"ל התנדבות, ולמדנו על שימוש בנתונים וניהול דאטה בזמן משבר.

IT פורום מנהלי תשתיות
06.03.24

מנהלי תשתיות בחזית הארגון

סיכום מפגש מועדון מנהלי התשתיות ה- IT שעסק בתקופה המאתגרת בה אנו נמצאים.
היערכות מיידית להמשכיות עסקית נוכח המצב הישראל

מערכות תקשורת
04.03.24

Contact Center

בלוקצ'יין
03.03.24

פורום CBDC מתארח ב- INX

bottom of page