top of page

מרכז מצויינות | טרנספורמציה עיסקית ודיגיטל

רקע כללי:

טרנספורמציה עסקית היא אחד הזרזים המשמעותיים ביותר של עידן הכלכלה הדיגיטלית. זוהי תופעה שחורגת מגבולות הטכנולוגיה או הפרסום הדיגיטלי, ומייצגת את המודרניזציה של הארגון העסקי. זה עידן בו הסביבה העסקית משתנה מהר יותר מיכולתו של הארגון להסתגל לכך. מציאות שחושפת את התהליכים, השירותים והמוצרים של הארגון לשיבוש בלתי נמנע. לצד אלה, כל ארגון מחויב להמשיך ולתפעל את מוקדי החזית הארגונית (השירות, המכירה והשיווק) בצורה הטובה והאסטרטגית ביותר, ולהתאים את התהליכים הללו לדרישות ומגמות השוק המשתנות. 

מטרה וחזון:

מטרת העל של מרכז המצוינות היא להוביל את חבריו להפוך לסוכני השינוי בארגוניהם ולסייע להם בהתמודדות עם אתגרי הארגון הדיגיטלי, תוך הקניית הידע הדרוש לניהול הטרנספורמציה העסקית בארגון. המרכז יתמקד בכלים ובטכנולוגיות דיגיטליות לשיפור פעילויות השיווק והמכירה וליצירת חווית לקוח ארגונית חסרת תחרות.

מטרות משנה:

  • סיוע לעוסקים בטכנו' דיגיטליות בחזית הארגון (מנהלי שיווק, חדשנות ודיגיטל) לאתר מוצרים ושירותים דיגיטליים חדשניים המתאימים לליבת הפעילות העסקית של הארגון.

  • היכרות עם טכנולוגיות דיגיטליות חדשניות אשר מאפשרות שינוי בתמהיל המוצרים והשירותים של הארגון, או מהוות פלטפורמה לשינוי מהותי בתעשייה כולה.

  • שיפור היכולת והאוריינות הדיגיטלית של העובדים והמנהלים בארגון תוך שימת דגש על שיפור חווית הלקוח הארגונית ותהליכים אסטרטגיים שונים.

  • סיוע בהובלת תהליכי טרנספורמציה ארגונים וייעולם.

  • הצצה שוטפת לאתגרים איתם מתמודדים העוסקים בטכנ' דיגיטליות בחזית הארגון בפעילותם השוטפת (בדגש על מנהלי השיווק, הדיגיטל והחדשנות).

 

קהל יעד:

  • אנשי טכנולוגיה, שיווק ודיגיטל אשר מובילים תהליכי טרנספורמציה דיגיטלית בארגונם. 

  • בעלי תפקידי מפתח האמונים על נושא חווית הלקוח, שיווק, שירות ומכירות בארגונם.  

 

תוכנית פעולה להמשך:

  • מפגש שולחן עגול רבעוני בהשתתפות מנהלים בכירים מעולמות הטכנולוגיה, השיווק והדיגיטל. 

  • 2 סדנאות פרקטיות שמטרתן היכרות עם טכנולוגיות חדשניות. 

  • וובינר אחת לחודשיים שמטרתו היכרות וחשיפה למקרה בוחן וסיפורי הצלחה בנושאי חוויות לקוח.

 חברי ועדת ההיגוי: 

יו״ר הפורום: 
עמית קמה

עמית קמה

חובב טכנולוגיה מושבע, מתמחה בהשפעת המהפכה הדיגיטלית על הארגון, לקוחותיו ושאר בעלי העניין. מרצה בארץ ובעולם על חדשנות, יצירתיות ודיגיטליזציה ארגונית. 

בין השנים 2004 ו 2010 ניהל את אגף מערכות המידע של פירמת רואי החשבון הגדולה בארץ ארנסט יאנג ישראל. 

מייסד ארגון - Digital, AI & Innovation Masters מועדון מובילי החדשנות והדיגיטל הישראלי, חלק ממועדון ה CDO CLUB הגלובלי בו חברות למעלה מ30 מדינות. 

מנכ"ל ובעלים של קמדיה שירותים טכנולוגיים אשר עוסקת בייעוץ, פיתוח, ואפיון תפיסת הפעלה ואוריינות דיגיטלית בארגונים. 

אירועי 2024:

אוגוסט /04

מפגש השקה – המעבר מטרנספורמציה דיגיטלית לטרנספורמציה מבוססת AI

דצמבר /02

טרנספורמציה דיגיטלית בעולם – מצב הטרנספורמציה בעולם, פרקטיקות, מפגש היברידי עם המועדון ביפן, ארה"ב, ואירופה

ספטמבר /02

האצת הטרנספומציה הדיגיטלית באמצעות מודלי GenAI. (השלב הבא בטרנספומציה הדיגיטלית)

נובמבר /19

ניהול השינוי והובלת הטרנספורמציה הארגונית – שחרור חסמים ושילוב חדשנות

המרכז יהווה שילוב של פורום ומרכז מצוינות שבחלקו יהיה מבוסס על פעילות ה Digital, AI & Innovation Masters (לשעבר CDO Club ובשיתוף עם פעילות הCDO הגלובלי).

רשימות המשתתפים בפעילויות המשותפות תהיה זמינה ללשכה ולמועדון ה-Digital, AI & Innovation Masters כאחד. 

bottom of page