top of page
Bookshelf

מדף הספרים

כתב ידם של חברי הלשכה

ניהול והתנהלות מזן חדש כאורח חיים

ניהול והתנהלות מזן חדש כאורח חיים

שמואל שטינמיץ ז"ל ושאול לביא יבל"א

טרנספורמציה דיגיטלית: רקע, תאוריה ופרקטיקה — מדריך הטרמפיסט למסע

טרנספורמציה דיגיטלית: רקע, תאוריה ופרקטיקה — מדריך הטרמפיסט למסע

רז הייפרמן ו-פרופ’ ישע סיון

אדם במעגל טכנולוגי

אדם במעגל טכנולוגי

ד"ר אלון הסגל

מערכות מידע לא רק טכנולוגיה

מערכות מידע לא רק טכנולוגיה

אריה עמית

"חדשנות בטחונית אלכימיה - חדשנות להשתנות"

"חדשנות בטחונית אלכימיה - חדשנות להשתנות"

סא"ל ד"ר דוד אלקחר

בלוקצ'יין - מאגוסיסטם לאקוסיסטם

בלוקצ'יין - מאגוסיסטם לאקוסיסטם

מילי פרי

bottom of page