top of page

 פורומים ומועדונים | מנמ"רים ממשלתי/ציבורי

פורום המנמ"רים ובכירי התקשוב הממשלתי/ציבורי פועל מזה מספר שנים, בשיתוף לשכת טכנולוגיות המידע בישראל. תכני המפגשים לסדרת פעילות הפורום נקבעים ע"י צוות היגוי של הפורום בשיתוף הלשכה. הפורום מתכנס ל - 4 מפגשים מקצועיים כולל השתלמות מקצועית ניהולית  של 3 ימים (2 לילות) במלון ברמת תיירות גבוהה. המפגשים עוסקים בנושאים מקצועיים וניהוליים, סיורים לימודיים, שיתוף ידע ואתגרים משותפים ו – Networking, שמטרתם להעצים את המשתתפים, לפתוח צוהר לנושאים שבקידמה ולהביא ערך ממשי.

חברי ועדת ההיגוי של פורום המנמ"רים הממשלתי/ציבורי:

חברים בפורום:

  • בכירי מערך הדיגיטל הלאומי.

  • מנמ״רים של משרדי הממשלה, רשויות ממשלתיות וחברות ממשלתיות.

  • מנמ״רים של גופים ממשלתיים-ביטחוניים, כוחות הביטחון, בתי המשפט, בתי חולים ממשלתיים ועוד.

 

עיקרי פעילות הפורום הנם:

  • 4 מפגשי העשרה, ניהולית ומקצועית של חצי יום (אחת לרבעון).

  • סמינר מקצועי של 3 ימים (2 לילות) במלון ברמת תיירות גבוהה (אירוח מלא) הכולל סדנה ניהולית, מקצועית מעשית, הרצאות העשרה והשראה, נטוורקינג ופעילות חווייתית.

  • השתתפות בארוחת בוקר בכירים VIP במסגרת ועידת ישראל השנתית לטכנולוגיות המידע.

  • חברות מלאה בלשכה לטכנולוגיות המידע.

ניהול הפורום:

​ניהול הפורום וקביעת התכנים מתבצע ע״י  הלשכה לטכנולוגיותהמידע בישראל בשיתוף ובתיאום ועדת ההיגוי של הפורום.

יו"ר הפורום:

ד"ר נחמן אורון
יועץ אסטרטגי

ד"ר נחמן אורון
לחברות במועדון
נא מלאו את הפרטים

הטופס נשלח בהצלחה!

bottom of page