!-- Google Tag Manager -->

 פורומים ומועדונים | מנמ"רים ממשלתיים

פורום המנמ"רים ובכירי התקשוב הממשלתיים הנו פורום בעל זיקה מקצועית חזקה ושוטפת לתקשוב הממשלתי המהווה עבורה סמכות מקצועית.

 

הפורום מנוהל על ידי הנהלה משלו, מקרב חבריו ("קבינט") הפועל בהתייעצות ותאום (מרצון) עם ראש רשות התקשוב הממשלתי במשרד ראש הממשלה ובאמצעות לשכת טכנולוגיות המידע בישראל.

חברי ועדת ההיגוי של פורום המנמ"רים ובכירי התקשוב הממשלתי:

שחר ברכה

ראש חטיבת תכנון ואסטרטגיה, התקשוב הממשלתי

צור אהרון

מנמ"ר משרד התחבורה

שירה לב - עמי

סמנכ"לית ומנמ"רית משרד הבריאות

רויטל ויצמן

מנמר"ית נציבות שירות המדינה

שמעון ברונר

מנמ"ר משרד הכלכלה

דר' נועם קוריאט

מנמ"ר משרד התיירות

שמעון זמיר

מנמ"ר משרד החוץ

יוגב שמני

מנהל ממשל זמין, התקשוב הממשלתי

חברים בפורום:

 • המנמ"רים של כל משרדי הממשלה.

 • בחלק מהמשרדים הגדולים, אושר גם למנהלי הטכנולוגיה ((CTO, להתקבל כחברים בפורום.

 • ראש רשות התקשוב הממשלתי, וכל בכירי התקשוב הממשלתי.

 • המנמ"רים של רשויות ציבוריות (למשל, רשות המיסים, רשות שדות התעופה, רשות הטבע והגנים, עיריית תל-אביב, וכו.).

 • מנמ"רים של גופים ציבוריים הכפופים למשרדי הממשלה (כל כוחות הביטחון, בתי המשפט, בתי חולים ממשלתיים, וכו.).

 • "גמלאים" – מי שהיו חברים בפורום מתוקף תפקידם וסיימו את התפקיד שזיכה אותם בחברות בפורום. זאת במשך מספר שנים לאחר סיום התפקיד ועל פי החלטת הנהלת הפורום.

עיקרי פעילות הפורום הנם:

 • כ 6-9 מפגשים בשנה של יום פעילות, בד"כ אירוח ומפגשים עם חברות טכנולוגיה מובילות ו או פעילויות והרצאות רלוונטיות.

 • סדנא מקצועית שנתית בת 3 ימים,  הכוללת אירוח ופעילות מקצועית וחברתית מרוכזת של כל חברי הפורום, במלון כל שהוא בארץ  (ינואר 2016 – דן כרמל בחיפה, בינואר 2015 – אשקלון, בנובמבר 2013 – אילת, בינואר 2013 – צפת).

 • פעילות ארצית כגון הכנס השנתי של התקשוב הממשלתי בישראל -  e-gov.

 • פעילות בינלאומית בארגון הבינלאומי של מנמ"רים בממשלה - ICA  

 • פעילויות מקצועיות או חברתיות אחרות , באופן מזדמן.

ניהול ואדמיניסטרציה:

 • הרישום לפורום, ניהולו, האדמיניסטרציה והארגון, של הפורום, כמו גם הייעוץ המקצועי ותכנון וביצוע כל הפעילויות, נעשים על ידי לשכת טכנולוגיות המידע בישראל (ע.ר.).

 • הפורום מנוהל על ידי הנהלת הפורום בראשותו של מנהל הפורום - ד"ר נחמן אורון.

 • האחריות על התכנים המקצועיים של מפגשי הפורום, משותפת ללשכה לטכנולוגיות המידע, למנהל הפורום, להנהלת הפורום ולראש רשות התקשוב הממשלתי.

 • הפעילות המקצועית של הפורום מוכרת על ידי נציבות שירות המדינה כמזכה בגמול השתלמות.

 • מנהל הפורום והנהלת הפורום הנם הסמכות הבלעדית לאשר קבלת חברים חדשים לפורום.

 

במהלך 2018 יוקמו פורומי מנמ"רים במגזרים נוספים

יו"ר הפורום:

ד"ר נחמן אורון

יועץ אסטרטגי

רשימת הפורומים והמועדונים הנוספים:

הפורום מזמין אותך לנצל הזדמנות נדירה להשפיע ולעצב את הקהילה המובילה בישראל בעולם המנמ"רים הממשלתיים

מאירועי הפורום:

אם את/ה מעוניינים להשפיע ולסייע לנו לעצב את התכנים, המסרים, הדילמות –

אתם מוזמנים לפנות

לד"ר נחמן אורן בכתובת

oron-n@013.netm

כל הזכויות שמורות 2017 | עיצוב גרפי: יפעת מאירי גוריון

הלשכה לטכנולוגיות המידע

טלפון 03-9040997
פקס:  03-9040998

מייל: info@israel-it.org

מועצה איזורית דרום השרון