top of page
רקע פורום מנמרים22.jpg

פורום מנמ"רים ובכירי ה-IT
הממשלתי/ציבורי

פורום המנמ"רים ובכירי ה-IT הממשלתי/ציבורי פועל מזה מספר שנים, בשיתוף לשכת טכנולוגיות המידע בישראל. תכני המפגשים לסדרת פעילות הפורום נקבעים ע"י צוות היגוי של הפורום בשיתוף  הלשכה. הפורום מתכנס ל5-6 מפגשים מקצועיים כולל השתלמות מקצועית ניהולית  של 3 ימים (2 לילות) במלון ברמת תיירות גבוהה. המפגשים עוסקים בנושאים מקצועיים וניהוליים, סיורים לימודיים, שיתוף ידע ואתגרים משותפים ו – Networking, שמטרתם להעצים את המשתתפים, לפתוח צוהר לנושאים שבקידמה ולהביא ערך ממשי.

חברים בפורום:

  • בכירי מערך הדיגיטל הלאומי.

  • מנמ״רים של משרדי הממשלה, רשויות ממשלתיות וחברות ממשלתיות.

  • מנמ״רים של גופים ממשלתיים-ביטחוניים, כוחות הביטחון, בתי המשפט, בתי חולים ממשלתיים ועוד.

 

עיקרי פעילות הפורום הנם:

  • 4 מפגשי העשרה, ניהולית ומקצועית של חצי יום (אחת לרבעון).

  • סמינר מקצועי של 3 ימים (2 לילות) במלון ברמת תיירות גבוהה (אירוח מלא) הכולל סדנה ניהולית, מקצועית מעשית, הרצאות העשרה והשראה, נטוורקינג ופעילות חווייתית.

  • השתתפות בארוחת בוקר בכירים VIP במסגרת ועידת ישראל השנתית לטכנולוגיות המידע.

  • חברות מלאה בלשכה לטכנולוגיות המידע.

ניהול הפורום:

​ניהול הפורום וקביעת התכנים מתבצע ע״י  הלשכה לטכנולוגיותהמידע בישראל בשיתוף ובתיאום ועדת ההיגוי של הפורום.

digital-cyberspace-futuristic-particles-wave-flowing-with-lines-dots-connection.jpg

מועדי מפגשים לשנת 2024:

/10

ינואר

/12

מרץ

/07

אפריל

ועידת ישאל לטכנולוגיות המידע + ארוחת בוקר בכירים

/18-20

יוני

השתלמות מקצועית ניהולית, 3 ימים (2 לילות) במלון ברמת תיירות גבוהה (אירוח מלא כולל לינה

/16

ספטמבר

/10

דצמבר

* תוכנית מפורטת ומלאה של כל המפגשים (נושאי ההרצאות ושמות המרצים) יישלחו לפני כל מפגש.

חברי ועדת ההיגוי של פורום המנמ"רים הממשלתי/ציבורי:

יו"ר הפורום:

ד"ר נחמן אורון
יועץ אסטרטגי

ד"ר נחמן אורון
להצטרפות למועדון
נא מלאו את הפרטים

הטופס נשלח בהצלחה!

להצטרפות למועדון
bottom of page