top of page

 מרכז מצוינות | Devops & Cloud automation

ע"ש פיני מתיא

רקע כללי:

ניהול נכון של מחזור חיי מערכת מידע (ALM – Application Lifecycle Management), כולל התמחויות ספציפיות בניהול פרויקטים ומערכות, ניתוח מערכות, מתודולוגיות וותיקות יחד עם חדשות, ניהול מוצר, כלי ניהול פיתוח ועוד. ניהול נכון דורש ידע רוחבי מצד אחד ומעמיק מצד שני, התחדשות והתאמה מתמדת, חדשנות, רענון ידע ולימוד והעשרה מניסיונם של אחרים.

מרכז המצוינות ע"ש פיני מתיא ז"ל שהיה מוותיקי ומובילי תחום ניתוח המערכות בישראל והיה בין אלו שהניחו את היסודות למקצוע הזה בארץ. פיני היה חלוץ ופורץ דרך בתחום ואיש רב פעלים והכשיר במשך 35 שנים דורות רבים של מנתחי מערכות. הוא היה חבר נשיאות הלשכה ופעיל בה במשך שנים רבות.

מרכז המצוינות הכולל מאות בעלי מקצוע בעלי ניסיון של אלפי שנות אדם, יתרום משמעותית לשיפור ורענון הידע של המקצוענים החברים בו, ליצירת שיתופי פעולה בין חבריו ולשיפור רמת המקצוענות של תחום ה- ALM אשר תביא לשיפור משמעותי בתהליכי פיתוח ותחזוקת מערכות המידע בישראל.

מרכז המצויינות ALM, מאגד מספר רב של מקצועות והתמחויות הסובבות את מחזור חיי הפרויקט ומערכת המידע : מנהלי פרויקטים, מנהלי מוצר, מנתחי מערכות, B.A, מפתחים, בודקים, אנשי איכות ועוד.

מוקדי ידע במרכז:

 מאירועי המרכז: 

רשימת מרכזי המצוינות הנוספים:

אירועי 2024:

ינואר /29

חידושים בענן 2024

נובמבר /13

cost optimization

פרטים בקרוב
מאי /01

ChatGPT- Do we need DevOps?

פרטים בקרוב
אוגוסט /19

securing my cloud

פרטים בקרוב

מטרה:

שיפור וריענון הידע והמקצוענות של החברים במרכז הידע, יצירת שיתופי פעולה בין חבריו ושיפור רמת המומחיות של המקצועות השונים בתחום ה-ALM, במטרה להביא לשיפור משמעותי בתהליכי פיתוח ותחזוקת מערכות המידע בישראל

מטרות משנה של המרכז:

  • חידוש ורענון הסמכת מנתחי מערכות, על מנת לתת ערך מוסף ממשי לבעלי הסמכה זו

  • יצירת מסגרת קבועה לרענון מקצועי ומפגשים חברתיים-מקצועיים

  • יצירת מסגרת להעברה ושיתוף ידע בין חברי המרכז

  • בחינת הצורך והאפשרות בבניית הסמכות לבעלי מקצוע נוספים

  • בחינת הצורך והאפשרות בבניית הסמכות לארגונים

תכנית פעולה להמשך:

ב-2019: 

  • רענון וחידוש ההסמכה למנתחי מערכות

  • מפגשי Meetup מקצועיים

ב-2020

  • מחכים להצעותיכם ...

bottom of page