top of page

מרכז מצוינות | חדשנות

 רקע כללי: 

המאה ה 21 מאופיינת בתהליכים אינטנסיביים של טרנספורמציה דיגיטלית, כדי להתמודד עם תחרות משבשת, פיתוח מואץ של טכנולוגיות, עלייה בדרישות הלקוח ובאיכות החיים. הדבר מחייב הבנה ותכנון מקצועי של ניהול והטמעת הטכנולוגיות החדשניות בארגון.

המטה המרכזית של מרכז החדשנות של הלשכה לטכנולוגיות מידע ליצור, לשתף, להנחות ולקדם מנהלים, מנהלי חדשנות, אנשי IT ואינטגרטורים בידע מעשי ואפקטיבי בתחום ניהול החדשנות הארגונית. במרכז יש צוותי מנטורים, קהילת מנהלי חדשנות, מיטאפים וכנסים, קורסים להעשרת הידע ועוד. 

 

 מובילי המרכז: 

המרכז מובל על ידי ד"ר אלון הסגל יחד עם ראש תחום Ideation - אבי שגיא, וראש תחום חדשנות ציבורית - פיני טל ויחד עם צוות ההיגוי ...

 צוות ההיגוי :

יו"ר המרכז וראש צוות המנטורים:

אירועי 2024:

 מאירועי המרכז: 

רשימת מרכזי המצוינות הנוספים:

קבוצת המנטורים זמינה לתמיכה, הנחייה ויעוץ.  

ניתן להשאיר פרטים:

info@israel-it.org

ינואר /30

לאלף AI

אוקטובר /08

AI&I - עתיד הבינה המלאכותית ואנחנו

פרטים בקרוב
מאי /21

AI at work - בינה מלאכותית בעסקים, בארגון, בתעשייה

פרטים בקרוב
יולי /08

רגולציית AI - בינה מלאכותית בממשל, לשירות האזרח

פרטים בקרוב

 מטרה: 

גיבוש מתודולוגיה מוסכמת לניהול חדשנות ארגונית בסקטורים השונים.

 

 מטרות משנה של המרכז: 

 • גיבוש 'מדד פוטנציאל חדשנות'' (= בחינת אינדיקטורים שונים המנבאים יכולת ארגונית לפתח חדשנות פנימית וחיצונית)

 • שיתוף ידע מעשי בתחום ניהול החדשנות הארגונית כמקצוע חיוני מתפתח.

 • עדכון טרנדים על טכנולוגיות בסקטורים תעשייתיים, ממשלתיים וחברתיים כ: אוטומציה ובינה מלאכותית - AI,  Augmented reality, אינטרנט ש הדברים IOT, ניתוח נתונים  Data Science.

 • הכשרת יועצים לחדשנות ארגונית. השתלבות בהסמכה בינלאומית

 •  מנטורינג לפיתוח פוטנציאל חדשנות לחברות וארגונים

 • ניהול קהילת מומחים מהאקוסיסטם של החדשנות בישראל. המטרות: לשתף ידע, שיתוף פעולה עסקי, לקדם חדשנות בארגונים

 

 תכנית פעולה להמשך: 

 • ביצוע סקר ארגונים בהתאמה למדד החדשנות ועידוד ארגונים מצטיינים

 • גיבוש קבוצת עמיתים – מנהלי חדשנות

 • ביצוע ימי עיון מקצועיים, המבוססים על Case Studies ומכוונים ל Best Practice בניהול חדשנות ארגונית.

 • יצירת ממד חדשנות על בסיס מתודולוגיה מחקרית

 • גיבוש מודל ושיטות עבודה למנהל החדשנות בהתמודדות עם תהליך הטרנספורמציה הדיגיטלית

 • גיבוש מודל הכשרה והסמכה למנהלי חדשנות

 • הפעלת צוות מומחים כמנטורים לחדשנות ארגונית, בשיטת ה- " BOOST"  ספרינט קצר להאצה אירגונית, על בסיס ה'האינדיקטורים שפותחו במרכז החדשנות.  

קול קורא מנטורים
boost סדנת
bottom of page