פורטל ידע

רמות התשתית (Tier System) של חוות שרתים


בעולם חוות השרתים (Data Centers) נהוג לסווג את רמת תשתית החשמל ומיזוג האוויר במתקן לפי רמה או מדרג

הקרויה Tier. המדרג מגדיר למעשה את יכולת התשתית לתמוך ברציפות התפקודית של חוות השרתים. קיימות מס' הגדרות לסיווגים אלו אך הדרך המקובלת ביותר היא זו של מכון ה- Uptime שטבע את המונחים ואת הגדרותיהם.

בפוסט זה, נבהיר את משמעות ה- Tier System וננפץ מיתוסים שונים וטעויות נפוצות.

הגדרת רמות ה-Tier השונות ומשמעותן האופרטיבית

Tier 1 – חוות שרתים עם תשתית בסיסית - מתקן ייעודי לחוות שרתים ללא יתירות.

דרישות בסיס: · אולם ייעודי למערכות IT · מערכת אל-פסק שמייצבת את המתח · מיזוג אוויר מקצועי (מסוג Precision Cooling) המיועד לעבודה רציפה 24x7x365 (כלומר לא מזגן משרדי) וייעודי רק לחוות השרתים · גנרטור – לגנרטור תהיה יכולת לעבוד 12 שעות ברציפות לפחות · מיכל דיזל ל 12 שעות

משמעות לרציפות העסקית: · בחדר Tier 1 צפויות השבתות כתוצאה מתחזוקה מונעת ומתקלות בלתי צפויות · טעויות אנוש ייגרמו להשבתת ציוד IT קריטי מידי פעם · כל תקלה בציוד התשתית ובתשתית ההולכה תשבית ציוד IT קריטי · המתקן כולו יושבת מידי שנה כדי לבצע תחזוקה מונעת באופן בטיחותי. תקלות ואירועים בלתי צפויים יחייבו השבתות נוספות מידי פעם. הימנעות מביצוע תחזוקה מונעת תגדיל משמעותית את ההסתברות ואת חומרתן ומשך הזמן של תקלות שבר.

Tier 2 – חוות שרתים עם יתירות ברכיבי הקיבולת

מתקן ייעודי ובו מתקיימות כל הדרישות של Tier 1 בתוספת יתירות ברכיבי הקיבולת (אל פסק, מיזוג אוויר וכו'). אין יתירות ברכיבי ההולכה (לוחות חשמל, צנרת, ברזים וכו').

יתירות נדרשת ברכיבים הבאים: