top of page

פורטל ידע

תובנות מפרויקט אלפא CRM

רונן הורוביץ – סמנכ"ל טכנולוגיות מידע פלאפון, YES, בזק בינלאומי

בפרויקט, מהגדולים בתחומו בארץ, מיושמת בשלושת החברות מערכת CRM של סיילספורס הנמצאת בחזית טכנולוגיות הענן בעולם תוך מתן מענה לאתגרים עסקיים וטכנולוגים מרשימים. ההרצאה הציגה תובנות מרכזיות ולקחים שנרכשו במהלך הביצוע המוצלח של פרויקט זה. הפרויקט החל בפברואר 2020 ועד כה עלו לאוויר 4 מהדורות מרכזיות שלו.

האתגרים המרכזיים במימושו – עבודה בסגר וריחוק חברתי בקורונה, ניהול פרויקט מול 3 חברות במקביל והובלת השינוי העסקי אסטרטגי בשלושת החברות .הוצגו 6 תובנות מרכזיות בפרויקט:

תפיסת הניהול – אנחנו האינטגרטור ולצורך המימוש הוקמה מנהלת פנימית. כ"א הפנימי מוכשר ועובר הסבות מקצועיות

שותפות עסקית – עם חברת סיילספורס בארץ ובחו"ל כתנאי להצלחה

סדר עדיפות ארגוני – קריטיות מעורבות ומחויבות מהמנכ"ל דרך דרג ההנהלה בכל החברה

מעורבות החטיבות העסקיות – בתהליכי האפיון, הבדיקות, ההדרכה וההטמעה בכדי להבטיח מוצר ותהליכי עבודה חדישים

ניהול אג'ילי – שינוי דינמי בתכולה בהתאם לאילוצים הארגוניים עסקיים, 3 גרסאות קשיחות בלוח הזמנים בשנה

ניהול השינוי הארגוני – כמפתח להצלחת הפרויקט. מסלול ניהולי עצמאי עם מתודה ותוכנית עבודה סדורה
Comments


bottom of page