פורטל ידע

שנת הקורונה - שנת הכופר - הסכום הממוצע ששולם אשתקד גדל פי 3 לעומת 2019