top of page

פורטל ידע

פאנל הגבול הדק בין אחריות דירקטורין והרגולציה בתחום אבטחת מידע ופרטיות

עו"ד הדס בן אברהם – הקריה האקדמית אונו

משבר סייבר כבר לא רק משבר טכנולוגי, מדובר במשבר משפטי מורכב בעל השלכות משמעותיות לעתיד קיומה של החברה.

מוכנות נכונה למשבר בעת שגרה, הן טכנולוגית והן משפטית בהכרח מצמצמת חשיפה משפטית לתביעות עתידיות ולכן אין לראות בכך הוצאה אלה השקעה.

במציאות כיום, אף על פי שמקובל לחשוב על משבר סייבר כמשבר טכנולוגי, למעשה מדובר גם במשבר משפטי מורכב ומשמעותי עם השלכות הרות גורל על המשך קיומה של החברה ביום שאחרי. נושא אחריות נושאי המשרה של כלל האורגנים בחברה, הן במשבר סייבר והן במוכנות למשבר סייבר, יבחן כחלק מכלל "שיקול הדעת העסקי" המקובל במשפט ועתיד להוות אחד הנושאים שיזכו ליחס משפטי רב בשנים הקרובות. מוכנות נכונה של ארגונים בזמני שגרה, תוך הבניית ממשל תאגידי תקין ורגולציית פנים מותאמת לארגון, בהכרח מצמצמת את החשיפה המשפטית של הארגון ומסייעת לו לחזור לשגרה בזמן קצר תוך הקטנה למינימום את הפגיעה בלקוחות ובפרטיותם.Comments


bottom of page