top of page

פורטל ידע

ניהול נכסים דיגיטליים 3.0


מאת: רון הסגל | אנליסט השקעות eTORO, NFT@WEB3
 באקלים הדיגיטלי המתפתח במהירות, אין גבול למה שיכול להיות נכס דיגיטלי. קבצים כמו סרטונים, מוזיקה, תמונות, מסמכים וקבצי מדיה אחרים המכילים את הזכות להשתמש בהם נחשבים לנכסים.

לפי האתר Investopedia, נכס דיגיטלי הוא "בדרך כלל כל דבר שנוצר ומאוחסן בצורה דיגיטלית, ניתן לזיהוי וניתן לגילוי, והוא מספק ערך".


כאשר משווקים אימצו את הדיגיטל כערוץ בר-קיימא ורווחי, לא עבר זמן רב עד שהם החלו לעשות שימוש בכמות מירבית של תוכן דיגיטלי כדי לתקשר עם הקהלים שלהם, לייצג את המותג שלהם ולמצב באופן תחרותי את המוצר שלהם באינטרנט. כך, בעקבות הולדת האינטרנט ועליית השיווק הדיגיטלי בשנות ה -90' נוצרה גישת ניהול הנכסים הדיגיטליים (DAM). גישה זו מתארת את התהליך העסקי שבה הארגון מנהל, מאחסן ומשתף את נכסי המדיה שלו תוך ניהול ההרשאות והזכויות לאותם נכסים. כיום, יש מערכות אוטומציה שונות העוזרות בכך. גישה זו נמשכה עשרות שנים וכעת הופעת טכנולוגיות web3.0 מאפשרת לייעל את התהליך באמצעות NFTs ובלוקצ'יין. המרחב הדיגיטלי החדש, מחייב התאמה מירבית של תהליך DAM אפקטיבי כמתואר כדלקמן:


1. יצירת הנכס

שלב היצירה של מחזור החיים של הנכס הדיגיטלי הוא כאשר הנכס נוצר לראשונה. ניתן לעשות זאת על ידי יצירת הנכס מאפס או על ידי דיגיטציה של נכס פיזי קיים.


2. ניהול הנכס

תהליך הניהול דורש גישה מסונכרנת לנכסים דיגיטליים ויכולת של חברי הצוות לסקור, לערוך, להוסיף מטא נתונים ולאשר שינויים בזמן אמת. כאשר הנכס מאושר על ידי כלל חברי הצוות ניתן לעבור לשלב השלישי.


3. טוקניזציה

טוקניזציה הוא התהליך שבו המנפיק יוצר טוקנים דיגיטליים בבלוקצ'יין, המייצגים נכסים דיגיטליים (או פיזיים) ייחודיים. לכל טוקן יש בעלים והוא יכול לסחור או לשתף באותו נכס דיגיטלי. טוקניזציה מייצגת שיפור ביעילות בהשוואה למערכות מדור קודם, ומציעה לראשונה את ההזדמנות להטמיע את פעולות מחזור החיים של נכס על הנכס עצמו על ידי שיפור אמינות הנכס ויכולת המעקב.


4. הפצה ממוקדת

לאחר סיום הטוקניזציה, הוא מוכן להפצה. משלוח חיצוני יכול לכלול לקוחות, לקוחות או בפומבי, באמצעות רשתות בלוקצ'יין ופרסום דרך אתרי אינטרנט ומדיה חברתית. על ידי יצירת NFT משלהן, הפלטפורמות הללו יכולות להבטיח שהתוכן שלהן יתגלה בקלות מבלי להקריב את הערך של היצירה המקורית בשימוש במתווכים חיצוניים הגוזרים עלות מסוימת.


5. מעקב וניתוח על בסיס נתונים

ייעוד מחדש ומיחזור תוכן קיים מאפשר לך להפיק ערך מרבי מהנכסים שלך. בעזרת שימוש בטוקניזציה, מסד הנתונים של הבלוקציין, כיומן מבוזר, יאפשר מאגר מידע יותר מובנה, ניתן למעקב, מדויק, ענק ומוכן לניתוח נוסף. ארגונים יכולים למנף אותו ביעילות למעקב וניתוח של התנהגויות והעדפות ציבוריות.


6. יצירת רווחים (מונטיזציה)

שלב הארכיון שהיה מצוי בתהליך ניהול הנכסים הדיגיטלי המקורי נעלם מאחר והמידע על הבלוקצ'יין שקוף ובלתי ניתן לשינוי. מכאן שהשינוי הגדול ביותר ביישום NFT במחזור החיים של נכסים דיגיטליים הוא האפשרות למונטיזציה בעיקר על ידי:

  • קנייה, מכירה ומסחר בנכסים דיגיטליים.

  • יצירת קהילות עם אסימונים כדי לערב עובדים, לקוחות ושותפים

  • יצירת גשר פיזי-דיגיטלי למוצרים הקרובים

  • גימייפיקציה

התהליך המסורתי:


התהליך כפי שהוא מוצע במאמר:Comments


bottom of page