top of page

פורטל ידע

לזכרו של חברנו בני ראב ז"ל במלאות 20 שנה לפטירתו

 

פינת רגע של היסטוריה | ינואר 2024


ערך: אריה עמית

 


ה "לשכה לטכנולוגיות המידע בישראל" החלה את דרכה כ"איגוד מנתחי המערכות" בשנת 1968 ביוזמה של קומץ "משוגעים לדבר", בוגרי הקורסים לניתוח מערכות מידע של המכון לפריון העבודה והייצור בהובלתו של מר בני ראב ז"ל.


בני החל את דרכו במכון לפיריון העבודה והיצור בשנות ה 60, במשך שנים רבות כיהן כמנהל מרכז ההדרכה במרכז לענ"א (עיבוד נתונים אוטומטי) ומערכות מידע ניהולי של המכון. במסגרת תפקידו זה פיתח וניהל קורסים רבים לתכנות, לניתוח מערכות, לניהול פרויקטים ועוד. לימים נתמנה כמנהל המרכז לענ"א ומערכות מידע ניהולי של המכון וכיהן בו כ 18 שנה עד לפרישתו בשנת 2000.


במקביל לעבודתו במכון היה בני פעיל באיגודים רבים הקשורים לעולם המיחשוב בארץ ובחו"ל, שהעיקרי היה איגוד מנתחי מערכות לימים הלשכה. היה שותף יחד עם משרד האוצר בהקמת פורום המנמ"רים בממשלה וכן שותף להקמת פורום מבקרי ענ"א ועוד. בין האיגודים בהם היה פעיל בחו"ל ראוי לציין את ICA (International Council for Information Technology in Government Administration).


מכל האיגודים והפורומים בהם היה פעיל, הוא הקדיש את מירב זמנו ואהבתו ללשכת מנתחי מערכות מידע. במשך שנים רבות שימש כמזכיר ומנכ"ל הלשכה במקביל לתפקידו במכון. ולאחר פרישתו מונה כנשיא כבוד של הלשכה.

בני המשיך להיות פעיל במסגרת הוועדות השונות של הלשכה ותרם רבות ממרצו והידע שלו לפעילותן.


בני פעל רבות במסגרת הפעילות הקהילתית של הלשכה, במיוחד בקרב בתי הספר בישובים שונים בארץ, בחל ממעלות תרשיחא בצפון ועד קרית מלאכי בדרום, במטרה לקדם את נושא המחשוב ומערכות המידע בקרב בני הנוער.


בני דאג להשיג מלגות ללמודי ניתוח מערכות לצעירים נזקקים, ארגן תחרות מצגות בין בתי הספר בישובים שונים ועמד בראש ועדת השיפוט שבחנהאותן.


אפשר לומר שהלשכה היתה ביתו הראשון, חלק בלתי נפרד מאישיותו, הוא חי, נשם וחלם לשכה. כל הזמן חשב כיצד לקדם אותה ואת מקצוע ניתוח המערכות.

אנחנו כולנו, בדור הנוכחי, מוקירים את זכרו וממשיכים את דרכו.

יהי זכרו ברוך!!

Comments


bottom of page