פורטל ידע

השפעת הנורמלי החדש על ניהול הפרויקטים במערכות מידע

אריה עמית | יועץ אסטרטגי, חבר נשיאות הלשכהאפשר לקרוא לכך שיבוש - או הנורמלי החדש, אבל, בתקופה של שינוי יוצא דופן המונע על ידי טכנולוגיות חדשות, מנהלים בכירים מכל הארגונים העסקיים, הממשלתיים ועמותות יודעים שההצלחה תלויה ברעיונות גדולים ונועזים והם זקוקים לאנשים בעלי כישורים וחשיבה כדי לספק את הרעיונות הללו עם פרויקטים גדולים ונועזים - או להסתכן בהישארות מאחור.


תוצאות הסקר של ארגון ה PMI - Pulse of the Profession חשפו כי 11.4 אחוזים מההשקעה מתבזבזים בגלל ביצועי פרוייקט לקויים. ארגונים הממעיטים בערך ניהול הפרויקטים ככישור אסטרטגי להנעת שינויים מדווחים על 67 אחוזים יותר מהפרויקטים שלהם בממוצע כושלים לחלוטין.


כשכל כך הרבה עומד על הפרק וכל כך הרבה משתנה, ארגונים חייבים לחשוב מחדש על כמה שאלות מהותיות: מדוע אנחנו קיימים? מה אנו מציעים ? על מי תוטל המשימה לבצע את העבודה?

הסקר חושף דרך חדשה לעשות עסקים. ראשיתו של עשור חדש מובילה לעולם מלא נושאים מורכבים הדורשים ממנהלי הארגון לדמיין מחדש לא רק את אופי העבודה, אלא את אופן ביצועה.


ההנהלות זיהו את הגורמים שהם רואים כחשובים ביותר להשגת הצלחה בעתיד ,שלושת הראשונים היו:

· זריזות ארגונית (35 אחוז)

· בחירת הטכנולוגיות הנכונות להשקעה (32 אחוז)