פורטל ידע

דוח הוראת מדעי הנתונים בכל תחום ידע באוניברסיטה – תקציר הדו"ח