top of page
Young Lawyer

הסמכות למוסדות

הסמכות למוסדות אקדמיים ומרכזי הכשרה מקצועית. 

לשכת טכנולוגיות המידע מפרסמת רשימת מסלולי לימוד והכשרה במוסדות אקדמיים, מכללות ומרכזים להכשרה מקצועית, המוכרים על ידה כמי שתוכנית הלימודים והדרישות לקבלת תואר במסגרתם נבדקו ונמצאו נאותים ומספקים על מנת לאפשר לבוגרים קבלת הסמכה בהתאם להכשרה המוכרת ע"י הלשכה כאמור לעיל. 

בוגרי המוסדות והמסלולים הר"מ, יהיו זכאים בתום לימודיהם לקבל תעודת הסמכה אישית מטעם הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל במסלול הרלוונטי.

 

להלן רשימת המוסדות ומסלולי הלימוד המוכרים לשנת 2023:

מסלולי הלימודים הספציפיים, המפורטים בכל אחת מהאוניברסיטאות להלן:

 • האוניברסיטה העברית - ירושלים - כל מסלול לימודים אקדמי מלא לתואר (ראשון, שני או שלישי) במערכות מידע ו/או מדעי המחשב ו/או הנדסת תוכנה ו/או הנדסת תעשייה וניהול.

 • מכון ויצמן למדע – רחובות - כל מסלול לימודים אקדמי מלא לתואר (ראשון, שני או שלישי) במערכות מידע ו/או מדעי המחשב ו/או הנדסת תוכנה ו/או הנדסת תעשייה וניהול.

 • אוניברסיטת בר-אילן – רמת גן - כל מסלול לימודים אקדמי מלא לתואר (ראשון, שני או שלישי) במערכות מידע ו/או מדעי המחשב ו/או הנדסת תוכנה ו/או הנדסת תעשייה וניהול.

 • אוניברסיטת תל אביב – תל אביב - כל מסלול לימודים אקדמי מלא לתואר (ראשון, שני או שלישי) במערכות מידע ו/או מדעי המחשב ו/או הנדסת תוכנה ו/או הנדסת תעשייה וניהול.

 • אוניברסיטת חיפה – חיפה - כל מסלול לימודים אקדמי מלא לתואר (ראשון, שני או שלישי) במערכות מידע ו/או מדעי המחשב ו/או הנדסת תוכנה ו/או הנדסת תעשייה וניהול.

 • אוניברסיטת בן-גוריון בנגב – באר שבע - כל מסלול לימודים אקדמי מלא לתואר (ראשון, שני או שלישי) במערכות מידע ו/או מדעי המחשב ו/או הנדסת תוכנה ו/או הנדסת תעשייה וניהול.

 • האוניברסיטה הפתוחה – רעננה - כל מסלול לימודים אקדמי מלא לתואר (ראשון, שני או שלישי) במערכות מידע ו/או מדעי המחשב ו/או הנדסת תוכנה ו/או הנדסת תעשייה וניהול.

 

מסלולי הלימודים הספציפיים, המפורטים בכל אחת מהמכללות האקדמיות להלן:  

 • הקריה האקדמית אונו בקרית אונו – תואר ראשון - ניתוח מערכות מידע מורחב.

 • המכללה האקדמית כנרת - תואר ראשון - מערכות מידע.

 • המרכז הבינתחומי הרצליה – תואר ראשון - ניהול טכנולוגיות מידע.

 • ביה"ס דן במרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה – תואר ראשון במערכות מידע ניהוליות.

 • המכללה האקדמית נתניה - תואר ראשון בניהול מערכות מידע. 

 • המכללה האקדמית אפקה בתל אביב – תואר ראשון - הנדסת תעשיה וניהול.

 • המכללה האקדמית צפת - תואר ראשון במערכות מידע קהילתיות.

 • המכללה האקדמית עמק יזרעאל - תואר ראשון - החוג למערכות מידע.

 • המכללה האקדמית תל אביב יפו - תואר ראשון - החוג למערכות מידע.

 • המרכז האקדמי לב בירושלים – תואר ראשון - חטיבת נת"מ החוג לחשבונאות ומערכות מידע והחוג למנהל עסקים עם התמחות במערכות מידע.

 • המרכז האקדמי לב בירושלים - תואר ראשון חטיבת נת"מ, החוג להנדסת תכנה.

 • המרכז האקדמי לב בירושלים - חטיבת ניתוח מערכות מידע, החוג למדעי המחשב.

 • המרכז האקדמי לב בירושלים - חטיבת ניתוח מערכות מידע, החוג להנדסת תעשיה וניהול.

 • המרכז האקדמי לב בירושלים - חטיבת נת"מ, תעשייה וניהול, התמחות מערכות מידע.

 • HAC המכללה האקדמית הדסה ירושלים – תואר ראשון במסלול מערכות מידע.

 • המכללה האקדמית רמת-גן - תואר ראשון - מערכות מידע.

 

מסלולי ההכשרה הספציפיים בכל אחד ממרכזי ההכשרה המקצועית להלן:

 • צה"ל – אגף התקשוב – בסמ"ח – קורס ניתוח מערכות מורחב.

 • ג'ון ברייס הדרכה, תל אביב, חיפה, ירושלים –  קורס ניתוח מערכות מידע.

 • האוניברסיטה הפתוחה, מערך לימודי החוץ - קורס נת"מ בשיתוף משרד הכלכלה בירושלים.

 • סמינר מעלות - קורס ניתוח מערכות.

 

הלשכה העניקה הכרה והסמכות לבוגרים למקצועות נוספים:

 • ג'ון ברייס הדרכה - מנהל מערכות מידע מוסמך (קורס מנמ"רים).

 • המכללה האקדמית ת"א יפו - B.A - התמחות בניהול הממשל הדיגיטלי.

 • הקריה האקדמית אונו - קרית אונו - B.A - התמחות בטכנולוגיות למידה.

מעונינים בפרטים נוספים?

צרו עימנו קשר

המעוניינים בפרטים נוספים או בהבהרות נוספות בענייני ההסמכות ומוסדות המעוניינים לעבור תהליך הסמכה או לקבל פרטים לגביו, יוכלו לפנות למנהלת ההדרכה בלשכה,

03-9040997

boaz@israel-it.org

bottom of page