top of page
Young Lawyer

הסמכות אישיות

חברי הלשכה יכולים להגיש בקשה לקבלת הסמכה מקצועית מוכרת, בתשלום נוסף, לכל אחד ממקצועות טכנולוגיות המידע בהתאם לתחומי הידע הפועלים בלשכה.


בשלב הנוכחי ההסמכה ניתנת בתחום הידע של ניתוח מערכות מידע בלבד בשתי רמות:

ועדת ההסמכות של הלשכה הכירה ב- 5 תחומים וב- 4 רמות הסמכה בכול תחום:

 1. ניתוח מערכות.

 2. Data Analyst

 3. טכנולוגיות למידה

 4. בלוקצ'יין

 5. מנמ"רים

 

לכל אחת מההסמכות יש 4 דרגות:

 1. מורשה

 2. מוסמך

 3. מומחה

 4. בכיר

תנאי סף

רמת הסמכה

הכשרה בבי"ס מקצועי שאינו אקדמאי*, בהיקף של מינימום 100 ש"ל או מעל שלוש שנות ניסיון בתחום

1/ מורשה

תואר אקדמאי ראשון בתחום ההסמכה או מעל חמש שנות ניסיון בתחום

2/ מוסמך

תואר שני בתחום ההסמכה או מעל שבע שנות ניסיון בתחום

3/ מומחה

תואר שלישי בתחום ההסמכה או מעל תשע שנות ניסיון בתחום

4/ בכיר

לחידוש חברות ו/הסמכה אישית

לחצו כאן

מעונינים בפרטים נוספים?

צרו עימנו קשר

 

 

המעוניינים בפרטים נוספים או בהבהרות נוספות בענייני ההסמכות ומוסדות המעוניינים לעבור תהליך הסמכה או לקבל פרטים לגביו, יוכלו לפנות למנהלת ההדרכה בלשכה,

 

 

03-9040997

boaz@israel-it.org

 • ההסמכה היא לתקופה של שנה ומתחדשת בעת חידוש החברות האישית.

 • בשנת 2023 תכנסנה לתוקף הסמכות נוספות במקצועות נוספים

bottom of page