top of page

אירועים קודמים

נשים בתעשייה

 אירועים קודמים: 

14.03.23

בין איום להזדמנות – טכנולוגיה במוזיאונים

15.06.21

פורום נשים בטכנולוגיה - כשטכנולוגיה ואומנות נפגשות

03.03.21

פורום נשים וטכנולוגיה
שילוב וקידום נשים בטכנולוגיה

20.02.20

מפגש מרתק נוסף של פורום נשים וטכנולוגיה התקיים בעיריית ירושלים

28.07.19

מפגש שני לפורום נשים וטכנולוגיה

23.03.19

נשים וטכנולוגיה

bottom of page