top of page

פורטל ידע

100 "ימי החסד" הראשונים של מנמ"ר חדש - הצעדים ל"נחיתה" מוצלחת

 

אריה עמית | יועץ אסטרטגי, חבר נשיאות הלשכה 

החודשים הראשונים של כהונתו של מנהל מערכות מידע חדש בארגון הם זמן מאוד חשוב ללמוד על התרבות של החברה ונושאים קריטיים על סדר יומה, לעצב את סדר היום לשינוי, לבנות יחסים עם עמיתים ומנהיגים בכירים, ולקבל החלטות על אנשים, מימון, ונושאים אחרים שיספקו בסיס איתן לעתיד.

ב100 הימים הראשונים, מנמ"ר חדש צריך להטביע את חותמו, נדרש לגבש חזון משכנע, כי אם הוא רוצה להוביל, הוא צריך לצאת במהירות עם סיפור שכולם יכולים להתיישר סביבו.

על בסיס קשרים ועבודה עם מנמ"רים בכירים רבים לאורך שנים, גיבשתי מספר נושאים חשובים ביותר לטיפול בחודשים הראשונים הקריטיים האלה. כמובן, שישנם נושאים רלוונטיים לכל ארגון וארגון. אבל אני מאמין שכל מנמ"ר חדש ימצא בסקירה הזו נקודת מוצא לעיצוב דרך הפעולה שלו בתהליך.


התחל את 100 הימים הראשונים לפני היום הראשון שלך

 • השתמש בתהליך הריאיון כדי להבין את הדינמיקה הארגונית והציפיות.

 • ודא שאתה פוגש את כל בעלי העניין, מרבית מנהלי החברה, כדי לקבל פרספקטיבה טובה יותר.

 • שוחח עם יועצים חיצוניים של החברה כדי להשיג תמונת מצב יותר אובייקטיבית

 • התחל לבנות את הנחות היסוד של תוכנית הפעולה.


הבהר וחזק את המנדט שלך

 • נסה להבין מה מצופה ממך ואיך אתה תימדד, למשל, ביחס לתמיכה ביכולות עסקיות חדשות של החברה, לעמידה ביעדי עלות ותקציב, לעמידה ביעדי רמות השירות ולהשלמת הפרויקטים והמשימות בהתאם לתוכנית העבודה.

 • מצב את הערך העסקי של גוף ה IT שבניהולך תוך שימת דגש על היות ה ITEnablerלמימוש האסטרטגיה העסקית.

 • הגדר ציפיות ברורות עם המנכ"ל ובעלי עניין אחרים על סמכויותיך ודרגות החופש שלך, כגון היכולות להחליט על ביטול או הפסקת פרויקטים, קביעת הסטנדרטים הטכנולוגיים, גיוס והחלפת כוח אדם מקצועי , קבלת החלטות על הוצאת פונקציות מסוימות למיקור חוץ ועוד.

 • בנה מערכות יחסים עם מנהלי היחידות העסקיות וסכם עמם על סדר עדיפויות זכור, יש לך רק הזדמנותאחת לעשות רושם ראשוןחזק, לכן התכונן היטב למפגשים עם עמיתך העסקיים. אסוף מידע מחברי הצוות שלך שמכירים את המנהלים עמם אתה נפגש, למד ככל האפשר על סדר העדיפויות והחששות שלהם.

 • נסה לפתח "אמנות" שרות עםראשי היחידות העסקיות ומנהלי מפתח אחרים.

 • נסה להנחיל גם למנהלי ה IT שבניהולך את גישת השירות והקשר עם הלקוחות העסקיים.

למד את היתרונות והחסרונות

 • למד את התפקיד הספציפישל טכנולוגית המידע בתעשייה של ארגונך, ואיך היא יוצרת ערך.

 • זהה את משתמשי המפתח הטובים ביותר בארגון שלך.

 • בנה יכולות לניהול חדשנות בארגון וב IT

 • ודא שאתה מבין את הסיכונים של ה-IT בארגון, למשל, רגולציה בתעשייה, אבטחת מידע ועוד.

בנה את תוכנית העבודה

 • הקפד ליצור שקיפות בתוכנית מול הלקוחות העסקיים.

 • הגדר מדדים להצלחת התוכנית

 • למד והכר את נכסי ה IT של החברה.

בנה את צוות העבודה שלך

 • גבש עקרונות ומבנה ארגוני נכון לגוף ה IT

 • הארגון נבנה לצרכי התפקודיים ולא לצרכים אישיים. קח בחשבון שחברי צוות מכהניםעשויים להיות יעילים בתפקידיהם הנוכחיים אך לא במבנהחדש.

 • כוון גבוה. הגדר את הפרופיליםשל "נבחרת החלומות" שלך ולא רק שחקניםקיימים.

 • היה נכון לקחת כמה סיכונים. לשקולמגוון רחב של אפשרויות, למשל, יועץ חיצוני והעברותמתפקידים עסקיים, קידום "שחקנים" חדשים ובלתי מוכרים.

 • שים לב שאתהמעביר מסר חזק בבחירת הצוות שלך ולכן בדוק את מהימנותם ואמינותם אך פעל בנחישות ובמהירות.

השלם את ההערכות הארגונית הכוללת

 • נהל את השינוי

 • הפעל תקשורת ברורה לארגון ה IT וללקוחותיו העסקיים של החזון, היעדים, התוכנית והמדדים

הפגן מנהיגות ע"י תוצאות ופעולות גלויות

 • השתדל להראות הצלחות והישגים בלוחות זמנים קצרים

 • הרג את פרויקט קדוש-פרה לא יעיל יכולה להיות דרך יעילה להפגין מנהיגות במהירות. ייזום ומיקור חוץ מיקור חוץ עסקות יכול להיות אותה ההשפעה.

 • בצע הערכה מחודשת של פורטפוליו הפרויקטים הקיימים והיתרונות העסקיים שהם מספקים: - איזה פרויקטים ניתן לבטל בגלל שהם לא תואמים את סדר העדיפויות העיסקי - איזה פרויקטים חייבים לקבל משאבים נוספים כדי להגיע מהר לאבן דרך משמעותית.


המשך ב"מסע" האישי

 • המשך להשקיע בעצמך. הכר בכך שתפקיד חדשמביא צורך במיומנויות והתנהגויות חדשות.

 • קבע סדר יום להתפתחות אישית.

 • חנך את עצמך בתחומים העסקיים שאתה יודע פחות טוב.

 • מצא את היועצים (פנימיים וחיצוניים) שיעזרו לך במעבר שלךויתמכו בהתפתחות האישית שלך.

100 הימים הראשונים הם רק ההתחלה של מרתון ארוך.

שמור על אורח חיים מאוזן כדי לעמוד בקצב.

Comments


bottom of page