top of page
EC new logo.png

קורס אנגלית עסקית למנהלים ועובדים בתחום ההייטק בישראל

ה-ICIT בשיתוף English Coach  שמחים להציג לראשונה בישראל "קורס אנגלית עסקית למנהלים ועובדים בתחום ההייטק".

תוכנית האימון עובדת על חיזוק מיומנויות אנגלית עסקית ייחודיות לסביבה ואופי העבודה של מנהלים ועובדים בתחום ההייטק, וכוללות הצגה עצמית באנגלית, התקשרויות באנגלית העברת פרזנטציות ועוד. האמור נעשה תוך הרחבת אוצר המילים והטרמינולוגיה העסקית הרלוונטית וכן תוך ניתוח מצבים עסקיים בזירה הבינלאומית.

רוצים לשמוע עוד על

כנסו ל Social Media שלנו:
בפייסבוק \ בלינקדין

The English Coach?

7
מפגשים

4 מפגשים פיזיים,
3 מפגשים באונליין,
אורך כל מפגש כ- 3 שעות

הקורס יתקיים ב_______

טרם פתיחת קורס - המשתתפים יענו על מבדק קצר (10 דק') לצורך קביעת הרמה והשיוך לקבוצה המותאמת לרמת האנגלית שלהם.

מומלץ למשתתפים לתרגל בבית את החומר הנלמד, זאת על מנת לשפר את הרמה משיעור לשיעור, וכך להתקדם בהתאם ללוח הזמנים של הקורס.

עם סיום הקורס תוענק תעודה מטעם  English Coach and ICIT לכל המשתתפים.

על מנת להשתתף בקורס' על המשתתפים להצטייד בלפטופ (או אייפד) ובחשבון ג'ימייל

פעיל

סילבוס הקורס:

 Vocabulary Development  פיתוח השפה ואוצר המילים

מפגש מס׳ 1

חלק זה כולל היכרות בין המשתתפים והיכרות עם שיטות הלימוד וההדרכה של English Coach.

המשתתפים יתחילו לפתח את יכולת הכתיבה שלהם ויעשירו את אוצר המילים האישי והקבוצתי.

 

מה תקבלו בשלב זה?

 • נבנה מילון אישי ומילון קבוצתי בהם ישולבו מונחים מקצועיים רלוונטיים.

 • נעשיר את אוצר המילים של המשתתפים.

 • נתרגל הרכבת משפטים, תיקון טעויות הגייה נפוצות ובניית תהליך לזרימת השפה.

Introductions הצגה עצמית אישית ומקצועית 

מפגש מס׳ 2

המשתתפים ירכשו כלים שיאפשרו להם להציג את עצמם בסיטואציות שונות בכתיבה ובשיחה לרבות הצגת החברה בה הם עובדים.

המשתתפים יכינו פיץ' (הצגה עצמית אישית) קצר וממוקד לשימוש במצבים שונים.

 

מה תקבלו בשלב זה?

 • נבנה הצגה עצמית קצרה וממוקדת (Pitch Bio)

 • נתרגל ונחדד את ההבדלים בין שיחות פורמליות לשיחות א-פורמליות (small talk)

 • נבין כיצד עלינו להתנהל בחברה רב תרבותית ובראייה גלובלית.

Correspondence - התקשרויות

מפגש מס׳ 3

המשתתפים יקבלו הסבר לגבי אופן תיאום, ניהול ועריכת פגישות דיגיטליות(למשל באמצעות הזום) ופרונטליות בסיטואציות שונות הכוללות מצבים פורמליים וא- פורמליים תוך הקניית השפה וההתנהגות המתאימים לכל סיטואציה.

בחלק זה יוצגו גם ההבדלים בין אנגלית אמריקאית לאירופאית לרבות הבדלי תרבות.

למשתתפים יוצגו קווים מנחים ודוגמאות להתכתבויות בסיטואציות שונות, כולל דיווחים לחברי הנהלה בחברות הייטק. ההסברים יכללו הבדלים בין ניסוחים פורמליים לניסוחים א-פורמליים.

מה תקבלו בשלב זה?

 • נלמד כיצד להתנהל בשיחות ומפגשים לרבות בשיחות ועידה רבות משתתפים.

 • נחדד את השפה בראי התרבות (מה לגיטימי/לא לגיטימי לומר).

 • נדייק את האופן בו מייצרים אינטראקציה עסקית.

 • נתייחס לשימוש נכון של מילות היחס: at,on,in לצורך הגדרת זמן ומקום למפגש.

 • נבנה תבניות להתכתבויות (Templates)בהתאם לתרחישים מוכרים בעבודה בתחום ההייטק.

סיכום ביניים של הקורס

בשלב זה של הקורס המשתתפים יוזמנו להעיר את הערותיהם והצעותיהם לשיפור הקורס.

המשתתפים יוזמנו להעלות תכנים אישיים ורלוונטיים שהם מעוניינים שנתייחס אליהם במהלך הקורס.

Interviews, Meetings and Proposals- ראיונות, פגישות והצעות רכש

מפגש מס׳ 4

בשלב זה תהיה התייחסות להתקשרויות עם מועמדים ועובדים חדשים, פגישות עם אנשי תוכנה ופיתוח והצעות רכש.

מה תקבלו בשלב זה?

 • כלים לבניית הצעות רכש, לדוגמא: רכש תוכנה.

 • כלים להתמודדות עם ראיון מועמדים וקליטת עובדים חדשים בחברה.

 • טמפלייטים לקיום פגישות מקצועיות.

Presentations - בניית מצגת, עמידה מול קהל והתנהלות בישיבות מקצועיות

מפגש מס׳ 5

המשתתפים ירכשו כלים לכתיבת טקסט מקצועי, להצגת מצגת ולניהול ישיבה מקצועית.

מה תקבלו בשלב זה?

 • היכרות עם ביטויים מקצועיים המתאימים לישיבות פורמליות.

 • כתיבת אג'נדה לפגישה עסקית.

 • עמידה על ההבדלים התרבותיים בחדר הישיבות (Do's & Don'ts)

 • שיטות להדגשת מסרים מקצועיים.

 • נלמד כיצד להתערב במהלך דיון.

בתום הקורס נזמין את הבוגרים להעיר הערותיהם ולמלא משוב על הקורס.

bottom of page