top of page

פורטל ידע

שידרוג המענה הטכנולוגי לאתגרי השב"ס

יקי זאנו, תת גונדר ראש חטיבת הטכנולוגיה בשב"ס

הטרנספורמציה הדיגיטלית שהביאה לשינויים מרחיקי לכת בתחומים כמו התקשורת והבנקאות עוברת שלב גם בתחומי בטחון הפנים וביניהם תחום הכליאה, בעולם החלו פרויקטים של בתי סוהר חכמים, לדוגמא בפינלנד והונג קונג. שב"ס ביצע במהלך החודשים האחרונים מיפוי יסודי של מצב הטכנולוגיות בארגון ובנה תכנית רב שנתית המשלבת את הטכנולוגיה כמרכיב מרכזי בשינוי הצפוי.

חזון הדיגיטציה של שב"ס הוא לייצר טרנספורמציה דיגיטלית שתאפשר לסוהר מימוש של תהליכי הליבה באפקטיביות גבוהה, בפשטות, בחוויה תהליכית אחידה מונחית נתונים, מכל מקום ומכל מכשיר, וזה במטרה להגביר אפקטיביות, לאפשר התייעלות, לשדרג את יכולות הבקרה ועשות שימוש במידע לקבלת החלטות. כדי לממש את חזון הדיגיטציה של שב"ס בוצע מיפוי של תהליכי הליבה המשמשים לניהול בתי הסוהר, יצאו לדרך פרויקטים לפיתוח תהליכי הליבה ובמטרה לאחדם בסופו של תהליך ליצירת חוויית משתמש אחידה למשתמש הקצה.

לצד תהליכי הליבה, נעשה שימוש באמצעים טכנולוגיים להקמת פתרונות למגוון צרכים כגון: רפואה מרחוק לאסירים, פיקוח דיגיטלי לחלופות הכליאה, דוגמת עבודות השירות, הקמת תפיסת שירות אישי דיגיטלי לאסיר, הקמת פתרונות לדיגיטציה של הקשר עם הקהילה ועוד.

לצד פתרונות אלו נבנה חזון לשימוש ב-DATA הקיים בארגון, משלב הקמה מחודשת של מחסן הנתונים הארגוני ועד יצירת יכולות מתקדמות של AI ו-ML שיאפשרו לארגון לזהות ולחזות מקרים כגון אלימות ואובדנות. ה-DATA נמצא בבסיס החזון הדיגיטלי של הארגון

בתחום האבטחה נבנה חזון של ניטור רב-ממדי הבונה שכבות של הגנה סביב בתי הסוהר וכולל פתרונות לזיהוי איומי התת-קרקע ורחפנים לצד שדרוג יכולות הניטור מחוץ לכותלי בתי הסוהר ובתוכו ומשלב יכולות ביומטריה, אנליטיקה ועוד

שירות בתי הסוהר מתכנן הקמה של מתחם בתי סוהר באזור מגידו שיוקם כמתחם של בתי סוהר חכמים ויממש את כלל היישומים הטכנולוגיים שיוטמעו עד להקמתו בבתי הסוהר הקיימים המהפכה הטכנולוגית בשב"ס יצאה לדרך


Comentarios


bottom of page