top of page

הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל ומרכז מצוינות מערך היישומים הארגוני מסכמים מפגש:

הטמעת מהלכי ניהול השינוי בפרויקט היישום

יום שני 17.07.23 מפגש מקוון ב-15:00-16:40

 

במהלך המפגש סקרנו את משמעות השינוי בהיבט הפסיכולוגי, שוחחנו על שינוי יזום מול שינוי כפוי, דיברנו על ניהול השינוי, הלכה למעשה, בפרויקט גלובלי רחב היקף ולמדנו על גישה ניהולית אפקטיבית לביצוע פרויקט מחשובי מורכב.

וובינר הטמעת מהלכי ניהול השינוי בפרויקט היישום  17.7.23
מובילים דיגיטליים בעמותות

מוזמנים להצטרף אל אתרי תוכן של הלשכה כדי להישאר תמיד מעודכנים:

 

למתן חסות לאירועי הלשכה ניתן לפנות בטלפון: 03-9040997

או במייל: sheli@israel-it.org

bottom of page