פורטל ידע

התמודדות עם המחסור בכ"א בהייטק הישראלי | נייר עמדה

אלי פרנק | יו"ר הלשכה