top of page

הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל ומרכז מצויינות תעשיה חכמה בשיתוף המכון לייצור מסכמות מפגש נוסף בסדרת המפגשים המשותפים:

מתחזוקה מונעת לתחזוקה חזויה

יום ראשון 02.04.23 מפגש מקוון 15:00

וובינר תעשיה חכמה – מתחזוקה מונעת לתחזוקה חזויה
מובילים דיגיטליים בעמותות

מוזמנים להצטרף אל אתרי תוכן של הלשכה כדי להישאר תמיד מעודכנים:

 

למתן חסות לאירועי הלשכה ניתן לפנות בטלפון: 03-9040997

או במייל: sheli@israel-it.org

bottom of page