top of page
בחירות לנשיאות_באנר לאתר copy.jpg

 בחירות לנשיאות החדשה של הלשכה 

חברות וחברי לשכה יקרים,

 

ב – 31/7/24 (במשך 72 שעות) ייערכו הבחירות לנשיאות החדשה של הלשכה, לאחר שהנשיאות הנוכחית תסיים במועד זה קדנציה של 3 שנים וחצי. הנשיאות נבחרת ע"י חברות וחברי הלשכה כמפורט בתקנון הלשכה.

 

ועדת הבחירות של הלשכה לטכנולוגיות המידע (ע"ר) קוראת לחברות וחברי הלשכה להציג את מועמדותם לכהונה בנשיאות הלשכה (הועד המנהל/דירקטוריון).

 

חברים הרואים עצמם כמתאימים לכהן בתפקיד ועומדים בתנאי התקנון (מפורסם באתר הלשכה), יוכלו במידה וייבחרו להשפיע על קפעילות הלשכה.

 

לשכת טכנולוגיות המידע הינה עמותה מקצועית (מלכ"ר) שאחת ל – 3 שנים מקיימת בחירות לנשיאות הלשכה (18 חברים) המהווה את "דירקטוריון" העמותה (הועד המנהל). מתוך חברי הנשיאות נבחר יו"ר הלשכה.

 

מי רשאי להציג מועמדות וכיצד? 

רשאי להציג מועמדות לכהונה כחבר נשיאות, כל חבר שהצטרף ללשכה לפחות 3 חודשים טרם יום קיום הבחירות, דהיינו הצטרף לא יאוחר מ – 30/4/24. בנוסף עליו להיות חבר לשכה במועד הבחירות.

 

חבר העומד בתנאי התקנון (ניתן לעיין בתקנון באתר הלשכה: https://www.israel-it.org/regulations), ומעוניין להציג את מועמדותו לכהן בנשיאות הלשכה, ישלח לוועדת הבחירות תיאור קצר המציג את עצמו, עיסוקו, ניסיונו המקצועי (עד 5 שורות בבקשה) וכן תמונת ראש באיכות טובה.
 

את האמור לעיל נא לשלוח בדוא"ל לכתובת: info@israel-it.org עד ולא יאוחר מיום 17/05/24 בשעה 24:00.

 

ועדת הבחירות תבדוק את כשירות המועמדים ועמידתם בתנאים הקבועים בתקנון ותיידע את המועמדים עד ליום 1/06/24.

bottom of page