top of page

אירועים קודמים

בירה ונסבירה – Meet Up 4

מדע המידע

2/11/2017, נערך באקדמית תל אביב יפו בשיתוף הלשכה לטכנולוגיות המידע

תמונות מתוך הארוע

bottom of page