!-- Google Tag Manager -->

אירועים קודמים

מפגש ראשון לשנת 2020

חדשנות ועתידנות דיגיטלית בממשלה ובעולם העסקי

27/2/2020

ההזמנה לארוע:

כל הזכויות שמורות 2017 | עיצוב גרפי: יפעת מאירי גוריון

הלשכה לטכנולוגיות המידע

טלפון 03-9040997
פקס:  03-9040998

מייל: info@israel-it.org

מועצה איזורית דרום השרון