!-- Google Tag Manager -->

תשתיות- מטקטיקה לאסטרטגיה

26.6.19 | המכללה האקדמית רמת-גן

המיטאפ של המרכז לחדשנות בלשכה לטכנולוגיות מידע נערך בתצורה של ''קפסולת מיטאפ''' - דיון קבוצתי מבעיה עד פתרון. 

 

הנושא: איך מודדים חדשנות בארגונים? האם נדרש? 

הצגתי את מסקנות צוות המרכז לחדשנות כולל 7 סוגי מדידה של חדשנות. 

 

במהלך הדיון הועלו אפשרויות שונות עד להצעה סופית לפתרון = מדידת תהליך ניהול וכנולוגיה. הכוונה למדודו פוטנציאל חדשנות בארגון ולא ארגון חדשני. 

צוות המרכז ימשיך לפתח את הרעיון לביצוע. 

כל הזכויות שמורות 2017 | עיצוב גרפי: יפעת מאירי גוריון

הלשכה לטכנולוגיות המידע

טלפון 03-9040997
פקס:  03-9040998

מייל: info@israel-it.org

מועצה איזורית דרום השרון