top of page

פורום CBDC IL של מרכז מצויינות בלוקצ'יין של הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל  יחד עם קהיליית החדשנות Fintech IL מסכמים מפגש פיזי מרתק.

פורום CBDC IL מתארח במעבדת המחקר של IBM בישראל

יום חמישי 07.09.23 מפגש מקוון ב- 10:00-12:00 במשרדי IBM

מגדל השחר, רחוב אריאל שרון 4, קומה 2, גבעתיים.

המפגש, אליו נרשמו למעלה ממאה וחמישים אישה ואיש, נפתח בהצגת מרכז הבלוקצ'יין ופעילות הלשכה לטכנולוגיות מידע על ידי ד"ר מילי פרי יו"ר מרכז הבלוקצ'יין והצגת קהילת FINTECH-IL על ידי מר שמוליק בן טובים מנהל הקהילה. במפגש שהתקיים במשרדי חברת יבמ בחנו את מצב פרוייקטי ה CBDC בעולם משתי זוויות מרתקות.

האחת סקירה של סטטוס רוחב של פעילות הפרוייקטים ברחבי העולם שהציגו רו"ח אילנית אדסמן נבון ובן בנאקוט מחברת הייעוץ KPMG, והשניה מנקודת המבט של צרכי הבנקים המרכזיים עימם עובדת מעבדת הפיתוח של הבלוקצ'יין בחברת יבמ ברשותו של מר גבי זודיק. 

לאחר ההרצאות זימנו דיון פתוח שנתן במה לשיח ולהבעת עמדות, חששות, הצעות ותפיסות של משתתפי הפורום שהעלו נקודות שונות למחשבה, לתשומת ליבם של קברניטי פרוייקטי CBDC בממשלות ובנקים מרכזיים מנקודת המבט של המשתמשים העיסקיים כמו גם של האזרח ומשתמש הקצה.

 

פורום CBDC IL הוקם על ידי קהילת הפינטק הישראלית ומרכז הבלוקצ'יין בלשכה לטכנולוגיות מידע מיועד להוות פלטפורמה פתוחה לשיתוף ידע לקהילה לומדת של אנשי טכנולוגיה, עסקים וקובעי מדיניות, ללמידה  משותפת והתעדכנות מקצועית מהנעשה בעולם. להקל על שיתופי פעולה בקהילה העיסקית- טכנולוגית בישראל ולדיון ציבורי וחברתי נרחב בחדשנות משמעותית זו. הפורום יקיים מפגשים פנים אל פנים ומפגשים מקוונים, דיונים בין חבריו ודיונים עם מומחים מהארץ ובעולם.

מוזמנים להרשם לפורום (ללא עלות) על מנת לקבל מידע על המפגשים הבאים.

מובילים דיגיטליים בעמותות

מוזמנים להצטרף אל אתרי תוכן של הלשכה כדי להישאר תמיד מעודכנים:

 

למתן חסות לאירועי הלשכה ניתן לפנות בטלפון: 03-9040997

או במייל: sheli@israel-it.org

פורום CBDC IL מתארח במעבדת המחקר של IBM בישראל
bottom of page