top of page

וויבינר - חדשנות מוטמעת
האם ניתן להטמיע חדשנות בארגון? 

יום ד‘ 06.1.21  | מפגש מקוון

סיכום וובינר הטמעת חדשנות

טרנספורמציה דיגיטלית, חדשנות, פתרונות מותאמי לקוח, כל אלו מייצרים תנועה בתוך הארגון במטרה לענות על צרכים משתנים. יש פער רב בין השינוי הטכנולוגי המתפתח בסביבת הארגון לבין התפתחות הטכנולוגיה והחדשנות בתוך הארגון. ולכן כ 90% מהמנהלים [בסקרים שונים] מתייחסים לתהליך השינוי הטכנולוגי הנדרש בארגון, כאל תהליך קריטי שיתפתח בארגון שלהם ברמת סבירות גבוהה מאד. אם כך, כל תנועה שכזו מייצרת את הצורך לשנות ולהטמיע את הישנוי בארגון. להטמיע מערכת IT חדשה, לשנות תהליכי עבודה מותאמי לקוח, לעבור לעבודה אג'ילית, שיפור מענה מהיר ללקוח ועוד.

הוובינר התייחס להיבטים שונים של תהליך ההטמעה.  שינוי והתאמת סביבת עבודה לגמישה, אוטונומית, מקושרת ושקופה. שימת דגש על Early adopters המהווים תשתית חשובה ביותר של עובדים המוכנים להסתכן וללכת עם הטכנולוגיות החדשות. עוד הבנו שתהליך של חשיבה עיצובית מאפשר לארגון ולעובדים להבין את צרכי הלקוח ומאפשר לכל עוד לחשוב ולהתאים פתרונות רלוונטיים. כמובן שהתהליך כולל עליות ומורדות, אבל שימוש יעיל בטכנולוגיות מתקדמות כמו מדפסות תלת מימד [היודעות כבר להדפיס בתים], למידה וביצוע בשטח מונחית Virtual Reality, שימוש באמצעי IT ותקשורת יעילה וממוקדת, שימוש בבוטים אוטומטיים, שימוש בתהליכי עבודה אוטומטיים, כל אלו מאפשרים הצלחות מיידיות, מהירות ומחברים את העודים לתהליך ההטמעה. ולבסוף הבנו שיש חשיבות רבה לרתימת העובדים לתהליך, להתאמה בין מטרות הארגון לאלו של העובד. להבין את הערך לכל אחד משותפי העיניין. יש חשיבות להבין את הערך גם לעבוד ולא רק ללקוח או למנהל. יצירת צוות מוביל המאיץ את התהליך ומחוייב אליו, גם הוא חשוב להתהליך ההטמעה.

לסיכום, היכולת לבצע תהליך מוצלח של הטמעת חדשנות, תלויה בדיוק במצב הפוך ממצב של בקרה לוחצת. דווקא אוטונומיה, התנסות של עובדים, שילוב ותמיכה של כל עבוד לתוך התהליך , התנסויות והובלה עצמית, עוזרים לתהליך ההטמעה  יותר מניהול Top down. 

תודה לכל המשתתפים ומקווים שנהנתם. 
מובילים דיגיטליים בעמותות
bottom of page