top of page

בחירות 2021

צוריאל חורין

צוריאל חורין

תפקיד:

ארגון / חברה:

יועץ לארגונים וסטרטאפים בתחום פינטק

עצמאי

מזה 35 שנים אני מכהן בתפקידי ניהול בכירים בחברות IT בינלאומיות וישראליות. יזמתי וניהלתי סטרטאפ בתחום 'חסכון ארוך טווח' ואני פעיל בהתנדבות בפעילות למען הקהילה. עד לאחרונה כיהנתי בתפקיד יו"ר עמותת טק-קריירה, שמכשירה בוגרי צבא מהקהילה האתיופית למקצועות המחשב ומסייעת בשילובם בשוק העבודה הטכנולוגי.

בין התפקידים שמילאתי היו: מנכ"ל בחברות: Tech-Mahindra Israel, SI/XOR ו- FRS. סמנכ"ל בכיר בחברת נס, חבר הנהלה/סמנכ"ל בחברות IBM, EDS, HP ומטריקס-FCT. פעלתי מול כל מגזרי המשק במגוון תפקידי ניהול שכללו – שיווק/מכירות ודליברי וצברתי ניסיון עסקי נרחב עם כלל ארגוני המשק ובעיקר שוק האנטרפרייז בישראל, צרכיו, הפתרונות הנפוצים והעדכניים בו ואופן התנהלותו.

אני מציג בזאת את מועמדותי לנשיאות הלשכה בכדי לקחת חלק פעיל בפעילותה, לתרום מהידע והניסיון שצברתי ולהשפיע באופן שיביא תועלות למימוש יעדי הלשכה. הנושא העיקרי שבכוונתי לקדם בנשיאות הלשכה הוא צמצום הפערים הקיימים במעורבות בתחומי ה IT של קהילות הדורשות חיזוק ותמיכה כמו האתיופי החרדי והערבי. אני מאמין שמתן הזדמנות שווה לקהילות אלה ושילובן בתחום, יעשה אותנו חברה טובה יותר ויקדם את ההכרה בלשכה כגוף המעורב בפעילות לטובת החברה בה הוא פועל . אני אביא לתפקיד את הניסיון והידע שצברתי בתחום ואפעל לרתום את הנשיאות וחברי הלשכה לפעול יחד איתי לקידום נושא חשוב זה.

bottom of page