top of page

בחירות 2021

דוד טוביאס

דוד טוביאס

תפקיד:

ארגון / חברה:

מנכ"ל, מרצה ויועץ בכיר לטכנולוגיות המידע

TDC

בעל ניסיון של מעל 30 שנים במגוון רחב של תפקידים ניהוליים בכירים בסקטור הציבורי והעסקי:
כסמנכ"ל טכנולוגיות בחברת אלקטרה מוצרי צריכה, כחבר הנהלה ומנהל הרשות למחשוב (CIO) של האוניברסיטה העברית בירושלים, כסגן המשנה למנכ"ל וכראש האגף האחראי לפיתוח כלל מערכות המידע בבנק לאומי. לפני תפקיד זה הייתי מנהל מערכות מידע ראשי של בנק ישראל (CIO) וחבר הנהלת הבנק. בשנים 1999-2009 עבדתי בתעשייה האווירית לישראל, כחבר הנהלה (CIO), מנהל מפעל ממן לטכנולוגיות המידע.

בשנים 2009-2011 שימשתי כחבר ועדת המחשוב של דירקטוריון הבורסה לניירות ערך בת"א ובשנים 2014-2016 חבר בדירקטוריון סנונית.

הנני בעל תואר ראשון במדעי המחשב מהטכניון ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת ת"א. כיום לומד לקראת תואר שלישי באוניברסיטת בר-אילן בתוכנית למדע טכנולוגיה וחברה.

חזון לגבי הלשכה:

בניית שיתופי פעולה עם ארגונים דומים בעולם לקיום כנס שנתי בינלאומי שיסייע בשימור מעמדה של ישראל כמובילה טכנולוגית וכ - START UP NATION. שיתוף פעולה עם ארגונים ישראלים בתחומי טכנולוגיות המידע ליצירת מכפיל כוח, כאשר בשנתיים הקרובות עלינו לשלב כוחות ליציאה מהמשבר ולהתמקד בחדשנות בעולם של POST COVID19.

אשמח להמשיך לתרום ולשתף פעולה עם שאר חברי הנשיאות כפי שעשיתי בעבר.

bottom of page