top of page

סיכום מפגש של מרכז המצוינות Data Innovation בהובלתו של ניר מקובר, בנושא Designing Modern Data & Analytics Platforms.

Designing Modern Data

& Analytics Platforms

יום שני, 27.6.22 מפגש וירטואלי 17:00-19:30

את המפגש פתח ניר והציג את הדגלים בארגון שמחייבים הסתכלות רעננה על עולם המידע ומאיצים לתכנון ומימוש תהליך של מודרניזציה בארכיטקטורת המידע והאנליטיקה. במסגרת ההרצאה, הציג ניר סקר שבחן מהם החסמים המרכזיים לביצוע מודרניזיה של פלטפורמת המידע ומצא כי אחד החסמים המרכזיים הוא הגדרה ברורה של מדדי ההצלחה של המהלך.

עוז לוי, CTO של חברת Matrix DnA הציג מספר עקרונות מרכזיים שיש לקחת בחשבון בעיצוב ארכיטקטורת המידע ופתרונות אנליטיקה. במהלך ההרצאה הדגיש עוז את החשיבות של עבודה מתודולוגית על פני טכנולוגיה.עוז דיבר על "תכנון רחב ומימוש צר", והציג אוסף של שאלות מקידמות שהארגון צריך לענות עליהן כחלק מתכנון נכון.

ענבר יוגב, Data Architect מחברת Riskified, הציג את פלטפורמת המידע של החברה. הפלטפורמה מתפתחת לפי תרחישים עסקיים וכוללת מענה הטרוגני לצרכי המוצר בחברה, צרכים אנליטיים וצרכי Self Service של ה Data Scientists בארגון. ענבר ציין כי החזון הוא לבצע יותר קונסולידציה של שירותים תוך שמירה על עושר היכולות.

 

את המפגש חתם נתיב מאור, Director of Data בחברת Tipalti שהציג את המסע שעברה Tipalti ביצירת תשתית המידע, את הדילמות המרכזיות שהתעוררו בדרך ואת הפתרונות שמימש שכללו בין היתר בחירה ב SNOWFLAK כבסיס ל Data Platform המרכזי שלה החברה לכלל שימושים.

מובילים דיגיטליים בעמותות

מוזמנים להצטרף אל אתרי תוכן של הלשכה כדי להישאר תמיד מעודכנים:

 

למתן חסות לאירועי הלשכה ניתן לפנות בטלפון: 03-9040997

או במייל: sheli@israel-it.org

הזמנה_Designing Modern Data & Analytics Platforms-01.jpg
bottom of page