top of page

סיכום מפגש פורום CBDC מרכז מצויינות בלוקצ'יין:

פורום CBDC מפגש #2

יום שלישי, 06.09.22 המרכז לדיני בנקאות ורגולציה, המכללה האקדמית נתניה 15:30-18:15

רחוב האוניברסיטה1, נתניה (כניסה לחניון​ מרחוב החינוך העברי)

בעקבות הצלחת מפגש ההשקה של פורום CBDC, מייסודם של קהיליית החדשנות Fintech IL ומרכז מצויינות הבלוקצ'יין בלשכה לטכנולוגיות המידע, קיימנו מפגש שני של הפורום, להעמקת הידע והתעדכנות מקצועית מהנעשה בארץ ובעולם. הפורום מהווה פלטפורמה פתוחה לשיתוף ידע לקהילה לומדת של אנשי טכנולוגיה, עסקים וקובעי מדיניות.

בחלק האחרון של המפגש קיימנו 3 קבוצות עבודה במטרה לגבש נייר עבודה וכיווני חשיבה מקוריים לפיתוח התחום.

פורום CBDC ‏   מפגש שני
מובילים דיגיטליים בעמותות

מוזמנים להצטרף אל אתרי תוכן של הלשכה כדי להישאר תמיד מעודכנים:

 

למתן חסות לאירועי הלשכה ניתן לפנות בטלפון: 03-9040997

או במייל: sheli@israel-it.org

bottom of page