!-- Google Tag Manager -->
 
11.05.21

Intro to ISTIO under the hood

הלשכה לטכנולוגיות המידע ומרכז מצוינות ALM ע"ש פיני מתיא הזמינו לצאת מהסבך. ארגוני המחשוב נמצאים במסע מהיר או שכבר נמצאים בתוך קוברנטיס. קוברנטיס מביא לשינוי בכול השכבות, החל מהתשתית ועד לאפליקציה. במפגש סקרנו איך באמצעות ISTIO נעשה סדר בתוך האפליקציות המותקנות על קוברנטיס.

16.02.21

מגמות בעולם הענן בשנת 2021

07.07.220

בדיקות תוכנה בעידן קורונה

המפגש עסק בתהליכי בדיקות חדשניים ואוטומטיים והשימוש בהם כדי להמשיך לעמוד בסטנדרטים גבוהים, בייחוד בתקופת משבר הקורונה

19.03.19

Agile - מהלכה למעשה

מתוך המפגש של מרכז המצויינות ALM בהובלת עדי שנאן בלשכה לטכנולוגיות המידע בנושא Agile - מהלכה למעשה. כיצד Agile ו- DevOps בונים שרשרת הספקה אפקטיבית.

19.03.19

Agile - מהלכה למעשה

מתוך המפגש של מרכז המצויינות ALM בהובלת עדי שנאן בלשכה לטכנולוגיות המידע בנושא Agile - מהלכה למעשה. כיצד Agile ו- DevOps בונים שרשרת הספקה אפקטיבית.

 מצטרפים למרכז! 

מרכז המצויינות מזמין אותך לנצל הזדמנות נדירה להשפיע ולעצב את הקהילה המובילה בישראל בעולם מנתחי המערכות

אם את/ה מעוניינים להשפיע ולסייע לנו לעצב את התכנים, המסרים, הדילמות –

אתם מוזמנים לפנות

לעדי שנאן בכתובת

adding@netvision.net.il

רשימת מרכזי המצוינות הנוספים:

אייקון השתייכות לארגון מקצועי

 מרכז מצוינות | Devops & Cloud automation

ע"ש פיני מתיא