top of page

אודות | מוסדות הלשכה

מועצה ציבורית:

ליד הלשכה מכהנת מועצה ציבורית בת 31 חברים, הכוללת נציגי אקדמיה, נציגי ענף טכנולוגיית המידע והמחשוב, נציגי ציבור ונציגי לשכת מנתחי מערכות מידע בישראל. 

מטרתה העיקרית של המועצה הציבורית היא: למסד את מקצוע ניתוח המערכות על מנת שמנתח המערכות יהיה אחראי ומחויב לעבודתו מבחינה מקצועית ועל מנת שכל פרויקט מחשוב יוקם, יבוצע וינוהל על ידי אנשי מקצוע מיומנים ואחראים.

נוסף על פעילותה המקצועית, שוקדת המועצה על קידום פרויקטים ברמה הלאומית. בין היתר, קידום הקמת מוזיאון והתפתחות המחשוב בישראל ופעילות למען הקהילה.

 • ד"ר בולס יוסי  -  יו"ר

 • ד"ר נס שלמה

 • עו"ד חורב ליאור

 • לבנון אסתר

 • ניסנזון מאיר

 • בורוביץ ישראל, פרופ'

 • שנק יוסי

 • שלמה שמאי

 • פרופ' אחיטוב ניב

 • פרופ' פליסקין נאוה

 • ד"ר גלברד רועי

 • ד"ר רפאלי שיזף

 • פרופ' שוקן שמעון

 • שניצקי אביבה

 • ד"ר מיטווך דדי

 • ​אברהם אסף (לולו)

 • נבון עוזי

 • נתי אברהמי

 • אורן אליעזר

 • בן פסטרנק

 • במבג'י  יצחק

 • ד"ר מיטווך עלי

 • ברונר שמעון

 • גפנר יחיאל

 • נבות יעקב

 • כהן דורית

 • הייפרמן רז

 • פשין אסתי

צרו עימנו קשר

 

 

טל': 03-9040997

פקס: 03-9040998

מייל: info@sysnan.co.il

bottom of page