top of page

בחירות 2021

אריה עמית

אריה עמית

תפקיד:

ארגון / חברה:

יועץ אסטרטגי וניהולי בכיר בתחום טכנולוגיות המידע לחברות וארגונים

I-am IT

הנני מוותיקי תעשיית ההייטק וטכנולוגית המידע בישראל. בעל ניסיון וותק מיקצועי של 50 שנה. שירתתי 20 שנה בתפקידים טכנולוגיים וניהוליים בממר"מ ובממכ"א ופרשתי מצה"ל בדרגת אלוף משנה. ב 25 השנים שלאחר פרישתו מצה"ל כיהנתי בתפקידי מנכ"ל וסמנכ"ל בכיר במגוון חברות מובילות בארץ ובחברות גלובליות בין לאומיות. היום אני מתמקד בייעוץ אסטרטגי וניהולי בכיר בתחום טכנולוגיות המידע לחברות וארגונים במסגרת עצמאית. ובהנחיית סטודנטים בפרויקטי גמר לתארים אקדמיים עם התמחות במערכות מידע ודיגיטל.

כיהנתי שנים רבות כחבר פעיל בנשיאות הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל, נבחרתי ליו"ר שלה בשנים 2016-2018 והובלתי יחד עם חברים נוספים את תהליך השינוי והמיצוב מחדש שלה שאפשרו את הצמיחה והרחבת הפעילות לממדים המוצלחים והמדהימים של היום.

"את המנגינה הזו אי אפשר להפסיק" יחד עם חברי בנשיאות ובהנהלה אפעל באופן פרואקטיבי, יזמי ונחוש לבסוס מיצובה של הלשכה כבית מקצועי לכל אנשי טכנולוגיות המידע והתקשוב בישראל וכגורם משפיע בתעשיית ה ICT במדינת ישראל ע"י הגדלת מספר החברים עם מיקוד על "דור העתיד" ומתן "תמורה לאגרה" לחברים בה.

bottom of page